Sökning: "psychological distress"

Visar resultat 6 - 10 av 92 uppsatser innehållade orden psychological distress.

 1. 6. Patienters upplevelser av kateterisering och att leva med urinkateter : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Martin Wärnberg; Mikaela Hagemark; [2020]
  Nyckelord :Catheter-related infections; Psychological distress; Quality of life; Self care; Urinary catheterization; Egenvård; Kateterrelaterade urinvägsinfektioner; Livskvalitet; Psykiskt lidande; Urinvägskateterisering;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Bakgrund  Kateterisering av urinblåsan är en vanligt förekommande behandlingsåtgärd inom hälso- och sjukvården som kan vara indicerad vid exempelvis urinretention och residualurin efter miktion. Kateterisering kan orsaka komplikationer, såsom urinvägsinfektioner och urinläckage, vilket kan medföra lidande. LÄS MER

 2. 7. Att bli både tåligare och känsligare efter påfrestningar - en tematisk analys av unga vuxnas upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Alice Sobel; Anna Quiding Engman; [2020]
  Nyckelord :unga vuxna; påfrestningar; identitet; identitetsutveckling; kvalitativ studie; resiliens; subjektivt välbefinnande; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore the experiences of young adults with self- reported distress, and how they perceived the psychological impact of their adversities in life. As a part of a larger research project, seven young adults were interviewed about different aspects of their well-being, self-esteem and situation in life. LÄS MER

 3. 8. Rekryterings- och bemanningsföretag på intåg - moralisk stress och dilemman av psykologiska faktorer i rekryterares arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Alice Rosén; Frida Palshöj Warlo; [2020]
  Nyckelord :Moralisk stress; kognition; emotion; kontroll; stressreaktioner; stress; krav- och resursmodellen; moral stress; cognition; control; stress reaction; demand- and control model.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien i fråga hade som huvudsyfte att undersöka moralisk stress hos rekryterare på rekryterings- och bemanningsföretag i privat verksamhet i Sverige. Vidare syfte var att undersöka dilemman av fyra andra psykologiska faktorer kopplat till arbetet som är relevanta för moralisk stress: kognition, emotion, kontroll, samt stressreaktioner. LÄS MER

 4. 9. Ålderdomen och känslor av ensamhet - En diskursanalys av kopplingen mellan ensamhet och depression

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sana Al-Salih; Joacim Bendroth; [2020]
  Nyckelord :depression; elderly; gender; sex; quality of life; loneliness;

  Sammanfattning : Ensamhetskänslor är något som är ytterst mänskligt och som individ kan man uppleva detta flera gånger under livsloppet. Gruppen äldre betraktas dock att vara särskilt utsatta till att uppleva känslor av ensamhet. Det i sin tur anses innebära flera negativa konsekvenser; fysisk smärta och psykiska besvär. LÄS MER

 5. 10. Patienters upplevelser av att vårdas med resistenta bakterier inom slutenvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Elin Fridell; Rebecka Fridell; [2020]
  Nyckelord :Inpatient Care; Literature review; Methicillin Resistant Staphylococcus aureus; MRSA; Patients’ experience; Litteraturöversikt; Meticillinresistenta Staphylococcus aureus; MRSA; Patienters upplevelser; Slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utveckling av antibiotikaresistenta bakterier är ett globalt folkhälsoproblem. Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är en av dom vanligaste antibiotikaresistenta bakterien och smittas vanligtvis via kontaktsmitta. LÄS MER