Sökning: "psychological safety"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade orden psychological safety.

 1. 1. Att kunna vara sig själv och vara okej med det

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Pernilla Abrahamsson; [2021-10-14]
  Nyckelord :Psykologisk säkerhet; psychological safety; tillit; learning zone; sårbarhet; delaktighet;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ studie om psykologisk säkerhet i näringsliv och skola. Syftet med studien är att undersöka hur lärare i skolan respektive medarbetare och chefer i näringslivet resonerar kring begreppet psykologisk säkerhet samt att ta reda på vilka likheter och skillnader som finns mellan dessa olika verksamheter. LÄS MER

 2. 2. Supporting Military Personnel To Speak Up In Ad Hoc Teams During National Crisis Support Operations: Aspects Learned During The COVID-19 Crisis In The Netherlands

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Renzo Versteeg; [2021]
  Nyckelord :Speaking up; ad hoc teams; psychological safety; safety voice; COVID-19; military; FLMU06; Social Sciences;

  Sammanfattning : In their work, military personnel will face risks and threats: during deployments in ambiguous high risk mission contexts abroad, but also in peacetime in the Netherlands during training programs and exercises or national support operations. In all these contexts, it is crucial that team members speak up: sharing concerns, asking questions and providing ideas supports effective team decision making for coping with risks and threats and in extremis can make the difference between life and death. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan psykologisk trygghet och känslomässigt engagemang till organisationen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Hugo Henfeld; Tobias Johansson; [2021]
  Nyckelord :affective commitment; Affective Commitment Scale; Edmondson Team Psychological Safety Survey; organizational commitment; psychological safety; Sweden; white-collar workers affektivt engagemang; organisatoriskt engagemang; psykologisk trygghet; kontorsanställda; Sverige; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie avsåg att undersöka förekomsten och fördelningen av psykologisk trygghet och affektivt engagemang hos kontorspersonal som arbetar i team. Vidare syftade denna studie till att undersöka till vilken grad variablerna samvarierar med varandra, samt gentemot olika demografiska faktorer. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser och erfarenheter av traumaomhändertagande : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sunniva Lund Menke; Susanne Mannelqvist; [2021]
  Nyckelord :Patient experience; Patient safety; Patient-centered care; Physical trauma; Trauma care; Fysiskt trauma; Patientsäkerhet; Patientupplevelser; Personcentrerad vård; Traumaomhändertagande;

  Sammanfattning : Trauma är vanligt förekommande internationellt och drabbar främst unga under livets fyra första årtionden. Dödligheten relaterat till trauma förväntas att fortsätta öka till 2030 i Sverige. Trauma orsakar såväl ett fysiskt som ett psykiskt lidande för patienter, samt skapar stora samhällskostnader. LÄS MER

 5. 5. “Om vi bygger starka barn slipper vi laga så många trasiga vuxna” : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser kring barn som bevittnat våld, vilka konsekvenser barnen får och vilket stöd som ges, samt hinder för att kunna hjälpa de utsatta barnen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Anna Eklöf; Gabriella Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Social workers street-level bureaucrats coping-strategies children violence; socialsekreterare gräsrotsbyråkrater coping-strategier barn våld;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to seek an understanding of social workers experiences in working with children who have witnessed violence. The study aims to study and analyze what efforts the social services offer children who have witnessed violence, and what difficulties there are for social workers to help children who have witnessed violence, with the ambition to increase knowledge about what support children who have witnessed violence receive from social services and whether there are factors experienced that make it more difficult for social workers to work with children who have witnessed violence. LÄS MER