Sökning: "psychologists"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade ordet psychologists.

 1. 1. Sökes: lång man, liten kvinna : En studie om heterosexualitetens villkor i Gift vid första ögonkastet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

  Författare :Sara Andersson Idén; [2019]
  Nyckelord :heteronormativity; gender; reality tv; power; experts; queer theory; Butler; Fairclough; heteronormativitet; kön; genus; reality-tv; makt; exporter; queerteori; Butler; Fairclough;

  Sammanfattning : This bachelor thesis examines how terms of heterosexuality are negotiated within the Swedish reality show Gift vid första ögonkastet (Married at first sight), which is presented as a social experiment where strangers marry each other and go on to live together for four weeks. The couples are matched by four experts (two psychologists, one sexologist and one couple’s counsellor), and their roles as professionals and distributors of knowledge are the main focus of this study as it permeates how the terms are negotiated by the six participants. LÄS MER

 2. 2. Polisen som en känslokameleont - En intervjustudie om emotionellt arbete inom polismyndigheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Nicole Larsson; [2019]
  Nyckelord :Key words: police; emotion management; emotional adaptation; feeling rules; deep acting; surface acting and emotional dissonance.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study is based on six interviews with a mixture of female and male police officers regarding their emotional labour. The purpose of the study has been to examine how the police handle their emotions, as well as account for experienced differences between feelings that arise at meetings with perpetrators or crime victims. LÄS MER

 3. 3. ”Tolkarna blir nog förvånade när de förväntas sjunga Mormors lilla kråka”- en tematisk analys av psykologers och auktoriserade tolkars upplevelser av sitt samarbete inom barn- och ungdomshabilitering i Region Skåne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Ali; Vanessa Lehner; [2019]
  Nyckelord :psykolog; tolk; barn- och ungdomshabilitering; Sverige; kvalitativ forskning psychologist; interpreter; child and adolescent habilitation; Sweden; qualitative research; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersökte hur psykologer och tolkar upplever samarbetet sinsemellan inom ramen för barn- och ungdomshabilitering samt hur samarbetet kan utvecklas. Utifrån en tolkande hållning i likhet med tolkande fenomenologisk ansats genomfördes en tematisk analys utifrån semistrukturerade intervjuer med fyra legitimerade psykologer och fyra auktoriserade språktolkar. LÄS MER

 4. 4. Personality in making music : How does your personality affect your practicing process and performing?

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Siiri Alanko; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Summary Personality psychology is one of the most popular ranges of psychology today. There’re many different theories about how personality influences your thinking and behavior. LÄS MER

 5. 5. Nyexaminerade psykologer i glesbygd : Arbetsmiljö och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Iza Johannesson; Lovisa Johansson; [2019]
  Nyckelord :rural areas; newly graduated psychologists; psychosocial work environment; mental health; burnout; glesbygd; nyexaminerade psykologer; psykosocial arbetsmiljö; psykisk hälsa; utmattning;

  Sammanfattning : I kontrast mot internationell forskning har psykologarbete i glesbygd hittills varit underbeforskat i svensk kontext. Vidare kan övergången mellan utbildning och yrkesliv vara utmanande för psykologer. LÄS MER