Sökning: "psychometric tool"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden psychometric tool.

 1. 1. Psychometric assessment of the Swedish version of the Injustice Experience Questionnaire among patients with chronic pain

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Emma Ahlqvist Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Injustice; validity; reliability; chronic pain; work ability;

  Sammanfattning : Aim: Study the psychometric properties of the Swedish version of the Injustice Experience Questionnaire (IEQ-S) among patients with chronic pain referred to Swedish specialist care. Method: This study was part of a feasibility study for a cohort exploring patients with chronic, non-malignant pain. LÄS MER

 2. 2. Psykometrisk utvärdering av G-DIT : ett nytt screeningformulär för hasardspelsyndrom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Amanda Bergvik; Carina Wigren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Spel- och spelberoende är ett angeläget område att beforska då det visat sig ha enorma konsekvenser på både individ- och samhällsnivå. Examensuppsatsen syftade till att psykometriskt utvärdera ett nyutvecklat screeningformulär för spelberoende Gambling DisorderIdentification Test (G-DIT). LÄS MER

 3. 3. Bedömning av anomi genom återberättande av rörlig bild - En pilotstudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Siri Fleischer; Marie Lindström; [2018-12-13]
  Nyckelord :sammanhängande tal; videostimuli; vuxna; anomi; ordklass; connected speech; video stimuli; adults; anomia; word class;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine a new Swedish assessment tool aiming to assess anomia in connected speech through video narration. Stimuli consisted of video sequences distributed between three sets. LÄS MER

 4. 4. A self-assessment screening tool to prioritize patients with mental disorders

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Sourabh Mondal; [2018]
  Nyckelord :mental Health; psychometric tool; screening tool; mental disorders;

  Sammanfattning : Due to the continuous growth of patients with mental disorders, it has been a strenuous job to look after each patient and tailor the appropriate treatments for them on time. The thesis proposes a design science framework in the form of an IT artefact to prioritize the patients with mental disorders, considering the severity of the situation. LÄS MER

 5. 5. How do Personal Values Relate to Strategic Thinking

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :William Sjögren; Elina Fredlund; [2018]
  Nyckelord :cognition; cognitive abilities; cognitive styles; cognitive process profiling; strategic thinking; decision making; problem solving; values; value systems; value orientation; correlation analysis.; Business and Economics;

  Sammanfattning : In the light of globalization and a growing demand for handling complexity and uncertainty, the ability to think strategically is a vital asset for future managers. However, there is no consensus in the definition of strategic thinking. LÄS MER