Sökning: "psychosocial factors"

Visar resultat 1 - 5 av 299 uppsatser innehållade orden psychosocial factors.

 1. 1. Sjuksköterskors attityder till patienter med självskadebeteende på akutavdelningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Zinamider Domert; [2019]
  Nyckelord :Attityder; rekomendationer; sjuksköterska; självskadebeteende; somatisk akutavdelning;

  Sammanfattning : Domert, Z. Sjuksköterskors attityder till patienter med självskadebeteende på akutavdelningar. En litteratur studie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolpoäng. LÄS MER

 2. 2. “Den viktigaste faktorn är att våga prata om det” : En kvalitativ studie av arbetet kring psykisk ohälsa ur enhetschefers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Sanna Bjerneby; Anna Davidsson; [2019]
  Nyckelord :Rehabilitation; psychosocial factors; SOC sense of coherence ; gender; total workload.; Rehabilitering; psykosociala faktorer; KASAM känsla av sammanhang ; genus; total arbetsbörda.;

  Sammanfattning : I Sverige ökade sjukskrivningarna relaterade till psykisk ohälsa med 129 % mellan 2011 och 2017, Dalarnas län hade högst andel. Kvinnor står för majoriteten av sjukskrivningarna, detta gäller främst kvinnor anställda inom offentlig sektor. LÄS MER

 3. 3. ”Det behöver bli bättre för att vi ska hålla i längden…” : En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares psykosociala arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Jennifer Löfvenmark; Catrin Öberg; [2019]
  Nyckelord :Psychosocial working environment; work load; social worker; stress; demandcontrol- and support model; Psykosocial arbetsmiljö; arbetsbelastning; socialsekreterare; stress; kravkontroll- och stödmodellen;

  Sammanfattning : Att arbeta inom socialtjänsten som socialsekreterare inom utredningsenheten för barn och unga kan anses vara ett stressigt arbete med hög arbetsbelastning samt att deras arbetsmiljö ofta är omtalad. Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som socialsekreterare inom utredningsenheten för barn och unga upplevde kunde påverka deras psykosociala arbetsmiljö. LÄS MER

 4. 4. WORKPLACE VALUES, SUSTAINABLE EMPLOYMENT AND TURNOVER INTENTION: A GENERATIONAL PERSPECTIVE

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Olivia Brinck; Hanna Larsson; [2019]
  Nyckelord :COPSOQ; millennials; workplace; motivation; employees; satisfaction; values; commitment; leadership; sustainability; turnover intention behavior; career advancement; COPSOQ; millenniegenerationen; arbetsplats; anställda; tillfredsställelse; engagemang; motivation; hållbarhet; personalomsättningsbeteende; karriärsavancemang; värderingar; ledarskap.;

  Sammanfattning : What makes a person willing to leave their job? What makes an employment sustainable?Research have been conducted to explain employee turnover based on three different aspects; a person’s intent to leave, company failure to satisfy the employee’s expectations of the work and sustainable employment. This thesis aimed to investigate work values, employee turnover intention and sustainable employment among the Millennial generation at Company X, a Swedish company working with logistics (n = 59). LÄS MER

 5. 5. Liv eller hälsa - En undersökning av skyddsombudens stoppningsrätt vid psykosociala arbetsmiljöproblem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Stina Künstlicher; [2019]
  Nyckelord :skyddsombud; stoppningsrätt; psykosocial arbetsmiljö; liv eller hälsa; arbetsmiljölagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetsmiljölagen är en generellt formulerad ramlag som tillkom på 1970-talet. I det moderna arbetslivet har många av de arbetsmiljörelaterade problem som kan uppstå ändrat karaktär och skaderisken flyttas mer och mer från den fysiska till den psykosociala arbetsmiljön. LÄS MER