Sökning: "psychosocial support system"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden psychosocial support system.

 1. 1. Barn och ungdomars upplevelser av att leva med Diabetes Mellitus typ 1 : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jessica Andersson; Klara Östlund; [2021]
  Nyckelord :type 1 diabetes; experience; child; adolescent; typ 1-diabetes; upplevelser; barn; ungdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omkring 900 barn och ungdomar insjuknar i typ 1-diabetes (T1D) varje år i Sverige, vilket gör den till en av landets vanligaste kroniska sjukdomar hos barn. Sjukdomen påverkar livet fysiskt och psykiskt och leder till allvarliga och potentiellt livshotande komplikationer om behandlingen inte sköts. LÄS MER

 2. 2. Hälso- och sjukvårdskuratorns handlingsutrymme, normverk och dramaturgi - i ljuset av stödgrupper som psykosocial insats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Matilda Mauritz; [2021]
  Nyckelord :Social Work; Counsellor; Patient Support Groups; Discretion; Vignettes; Focus groups; Social Sciences;

  Sammanfattning : The study’s aim was to investigate how a group of social health workers reasoned about patient support groups as a psychosocial intervention in conjunction with current research and the social health workers' own experience of such interventions. The study explores the interviewees' conceptions, challenges and concerns about patient support groups when used as a psychosocial intervention. LÄS MER

 3. 3. Motiverande faktorer till egenvård vid diabetes mellitus typ två – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Heléne Lönngren; Ingela Ragnarsson; [2021]
  Nyckelord :diabetes mellitus type two; self-care; factors; literature review; motivation; diabetes mellitus typ två; egenvård; faktorer; litteraturöversikt; motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ två är en sjukdom som ökar världen över till följdav alltmer stillasittande. Komplikationerna är många och varierande isvårighetsgrad, flertalet kan dock förhindras eller fördröjas med rätt vård.Behandlingen består till stor del av egenvård, men även av läkemedel. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av cytostatikabehandling i samband med bröstcancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Emma Molin; Felicia Jäderquist; [2020]
  Nyckelord :Breast cancer; Chemotherapy; Experiences; Side-effects; Women; Bröstcancer; Biverkningar; Cytostatikabehandling; Kvinnor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste förekommande cancerformen bland kvinnor i västvärlden och behandlingsalternativen vid bröstcancer ser olika ut. En av de vanligaste behandlingarna är cytostatikabehandling. LÄS MER

 5. 5. Närståendes upplevelser av delaktighet vid cancervård - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Tove Bang; Amelie Malmgren; [2020]
  Nyckelord :cancer care; next of kin; participation; perception; perspective;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer drabbar årligen mer än 50 000 familjer och när en person insjuknar drabbas alla runtomkring. Cancervård är en stor del av svensk sjukvård och har flera aktörer som patienter, närstående och sjukvårdspersonal. LÄS MER