Sökning: "psychotic disorder"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden psychotic disorder.

 1. 1. Mening hos personer med schizofreni : en kvalitativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Grigorij Larsson; Viktorija Marinković; [2021]
  Nyckelord :Schizophrenia; Meaning; Recovery; Psychiatric nursing; Experience; Schizofreni; Mening; Återhämtning; Psykiatrisk omvårdad; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund:Schizofreni är en psykossjukdom som orsakar lidande, lägre livskvalité och ökad risk för suicid. Att uppleva mening i tillvaron främjar psykisk hälsa och livskvalité samt kan vara en skyddsfaktor mot suicidalt beteende. Mening är ett existentiellt behov och anses vara gynnsamt för individens återhämtning. LÄS MER

 2. 2. Individers upplevelse av återhämtning vid psykossjukdom: en systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Lina Sjödin-Ask; Henrik Rosengren; [2020]
  Nyckelord :Recovery; Återhämtning; Psykossjukdom; Psychotic disorder; Experiences; Upplevelser; Metasyntes; Meta-synthesis;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är sen tidigare känt hur återhämtning från psykisk ohälsa yttrar sig. Återhämtning och vägen dit anses vara högst individuell, om än med vissa gemensamma faktorer. Mindre omskrivet är återhämtning från psykossjukdom. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter med psykossjukdom inom den somatiska vården : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Michaela Öhman; Lisa Östergrens; [2019]
  Nyckelord :Nurses’ experience; psychotic disorder; somatic care; stigma; Psykossjukdom; sjuksköterskans upplevelser; stigmatisering; somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungefär 2000 personer i Sverige insjuknar varje år i någon form av psykos. Psykossjukdom förknippas ofta med fördomar och stigmatisering. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av en LC-MS/MS metod för analys av 12 antipsykotiska läkemedel och 9 metaboliter i humanplasma

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Malin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Terapeutiskt intervall; LC-MS MS; Neuroleptika; Antipsykotika;

  Sammanfattning : Antipsychotics (AP) are used to treat psychotic symptoms in patients with e.g. schizophrenia or bipolar disorder. To find the right treatment may be difficult and demands carefully monitoring of the concentration in blood tests. LÄS MER

 5. 5. Att bli invaderad - en fenomenologisk studie om schizofreni som en störning i självet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nhat Quynh Tran; [2018]
  Nyckelord :schizofreni; psykos; subjektiva upplevelser; störning i självet; störningar i självet; självstörningar; the minimal self; subjektivitet; IPA; Interpretative Phenomenological Analysis; fenomenologi; agens; agentskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : In purpose of gaining insight into subjective experiences of the self in people with schizophrenia, four people, who have or have had schizophrenia and/or have experienced recurring psychotic episodes, were interviewed. The self was defined as the minimal self which has an immediate experiential reality, and schizophrenia as a self-disorder rather than presence and prevalence of psychotic symptoms. LÄS MER