Sökning: "psykedelisk terapi"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden psykedelisk terapi.

 1. 1. “Det här är liksom hjärnkirurgi fast med psykologi” En kvalitativ analys av terapeuters upplevelser av att bedriva psykedelisk terapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Josefin Brodell; Emil Kling Ek; [2024]
  Nyckelord :psychedelic; psychotherapy; phenomenology; qualitative and ethics; psykedelisk; psykoterapi; fenomenologi; kvalitativ och etik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förändrade medvetandetillstånd tycks alltid ha fascinerat människor och psykoaktiva växter och svampar har använts i ceremoniella och medicinska syften världen över i århundraden. Psykedeliska substanser beskrivs i aktuell forskning inducera icke-ordinära medvetandetillstånd som tar sig uttryck i form av förvrängd kognition och perception, starka känslopåslag samt mystiska och svårbeskrivliga upplevelser. LÄS MER

 2. 2. Att bemöta en andlig kris inom en professionell kontext. - ett Mad studies perspektiv på medikaliseringen av transpersonella erfarenheter.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Savannah Rosén; [2023-11-29]
  Nyckelord :Andlig kris; spiritual emergency; spiritual emergence; mystika erfarenheter; transcendens; psykedelisk terapi; kris; psykos; socialt arbete; multi-disciplinärt; psykoterapi; mad studie; trauma; posttraumatisk växt;

  Sammanfattning : Inledning: Inom det biomedicinska och sekulära paradigmet så tolkas gränsöverskridande tillstånd som patologi. Det som personer själva anser vara andliga erfarenheter blir diagnostiserade som psykos eller hallucinationer. LÄS MER

 3. 3. Comparison of psychedelic therapies versus placebo in the treatment of psychiatric illnesses: a systematic review of randomized trials including placebo controls

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Aleksandra Barbara Barstowe; [2023]
  Nyckelord :psychedelic-assisted therapy; placebo; psychiatric illness; psykedelisk-assisterad terapi; psykiatrisk sjukdom; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Psychedelics have long been recognized for their powerful effects on the human psyche and psychedelic-assisted therapy is becoming increasingly acknowledged as an effective therapeutic intervention. Placebos are used in clinical research to validate the efficacy of a therapy or treatment. LÄS MER

 4. 4. Psykedelisk integration - ett öppet fönster för utveckling : En kartläggande litteraturöversikt om integrationens roll inom psilocybin-assisterad terapi

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Marcus Berglund; Simon Ajemark; [2023]
  Nyckelord :psychedelic therapy; integration; psykedelisk terapi; integration;

  Sammanfattning : Under de två senaste decennierna har forskningen och intresset för psykedelisk terapii västvärlden växt. Vid en snabb översikt av fältet och det narrativ som framträder så återkommer konceptet integration i litteraturen som en viktig beståndsdel i den psykedeliska terapin. LÄS MER

 5. 5. Psykedelisk terapi – Att bryta ner för att bygga upp : Kartläggning av förmodade förändringsmekanismer i psykedelika-assisterad terapi för depressionssymptom – en scoping review

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Emil Skol Niklasson; [2023]
  Nyckelord :psychedelic-assisted therapy; mechanisms of change; mediators; depression; scoping review; Psykedelika-assisterad terapi; förändringsmekanismer; mediatorer; depression; scoping review.;

  Sammanfattning : Background: A recent surge in interest for psychedelic-assisted therapy has manifested itself in exponential increases of subject-related academic publications as well as broad media attention. However, a lot is still to be wished for regarding the question of how the therapy actually works. LÄS MER