Sökning: "psykiatri socialt nätverk"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden psykiatri socialt nätverk.

 1. 1. Vänners betydelse för återhämtning hos personer som för första gången insjuknat i psykos

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Erik Persson; [2013]
  Nyckelord :socialt nätverk; Nyinsjuknad i psykos; psykiatri; behandling; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks huruvida vänskapsrelationer har någon betydelse för återhämtning efter ett års behandling hos personer som för första gången drabbats av psykos. I studien ingår 35 patienter som deltar i ett vårdprogram riktat mot nyinsjuknade som drivs av teamet för nyinsjuknad i psykos (NIP) i Malmö. LÄS MER

 2. 2. "En god vän är den bästa medicinen" : Nätverkets betydelse inom psykiatrin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Marcus Jensfelt; Karolina Öhrström Kjellberg; [2011]
  Nyckelord :socialt arbete; socialt nätverk; psykiatri; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka nätverksarbetets betydelse inom psykiatrin. Om nätverksarbete används och i sådana fall vad det finns för motiveringar till att använda respektive inte använda denna typ av insatser. För att besvara frågeställningarna genomförde vi fyra intervjuer med kuratorer anställda inom denna verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Rättspsykiatrisk vård : En svängdörr? 

  Magister-uppsats, Avd för specialistsjuksköterskeutbildning

  Författare :Erika Gustafsson; Maritha Holm; [2009]
  Nyckelord :Focusgroupinterview; psychiatry; qualitative content analyses; readmission; rehabilitation.; Fokusgruppsintervju; kvalitativ innehållsanalys; psykiatri; rehabilitering; återintagning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla, som vårdas inom rättspsykiatrisk vård, har någon form av psykiskt funktionshinder och har också begått ett eller flera brott. Vården regleras av ett antal lagar. I rehabiliteringen ingår utslussning av patienten till öppna vårdformer genom så kallad permission. LÄS MER

 4. 4. Genusperspektiv inom vård och omsorg: en intervjustudie med psykosdiagnosticerade brukare samt deras personal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Cecilia Hellgren; Sara Thulin; [2007]
  Nyckelord :psychosomatics; clinical psychology; Psychiatry; återhämtning; socialtjänst; psykos; psykiatri; livskvalité; brukare; genus; Psykiatri; klinisk psykologi; psykosomatik; Psychology; Psykologi; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ur ett genusperspektiv undersöka upplevelserna hos individer i kontakt med psykiatri och/eller socialtjänst. Förutom genus användes begrepp som livskvalité, återhämtning, makt och stigmatisering för att förstå brukarnas och personalens upplevelser. LÄS MER