Sökning: "psykiatrisjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet psykiatrisjuksköterska.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av och förutsättningar för att identifiera symtom på depression hos äldre patienter inom kommunal hälso- och sjukvård : En metasyntes

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sofie Block; [2020]
  Nyckelord :depression; elderly; experiences; mental illness; meta-synthesis; municipal health care; the tidal model; depression; erfarenheter; kommunal hälso- och sjukvård; metasyntes; psykisk ohälsa; tidvattenmodellen; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den psykiska ohälsan har ökat stadigt det senaste decenniet i Sveriges befolkning. Efter 65 års ålder är depression den vanligaste psykiska sjukdomen. Symtomen för depression hos äldre ser oftast annorlunda ut jämfört med hos yngre och kan därför vara svåra att upptäcka. LÄS MER

 2. 2. Vård av depression hos äldre

  Magister-uppsats,

  Författare :Kerstin Brandt; [2019-11-20]
  Nyckelord :Äldre; depression; H70-studien; psykisk ohälsa; samtal; vård och behandling; lidande; psykiatrisjuksköterska;

  Sammanfattning : Abstract Background: Depression is one of the most common psychiatric diagnoses in the elderly and causes a great deal of suffering for the affected person. It is unclear how many of the 70- year-olds that recieves adequate care and treatment. LÄS MER

 3. 3. Att vårda inom rättspsykiatrisk vård : Psykiatrisjuksköterskors upplevelser och erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ellinor Johansson; Charlotte Svensson; [2019]
  Nyckelord :psykiatrisjuksköterska; rättspsykiatrisk vård; hot och våld; psykisk ohälsa; makt; upplevelse;

  Sammanfattning : I den rättspsykiatriska vården vårdas patienter som har begått ett allvarligt brott under inverkan av psykisk sjukdom. Psykiatrisjuksköterskorna som arbetar med dessa patienter skall både vårda dem men samtidigt ansvara för ett förvar av patienterna efter ett juridiskt domslut. LÄS MER

 4. 4. Psykiatrisjuksköterskans upplevelse av hur specialistkompetensen tas tillvara på arbetsplatsen : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malgorzata Komenda; Sophia Löjdqvist; [2018]
  Nyckelord :psykiatrisjuksköterska; psykisk ohälsa; kompetens; yrkesroll; psykiatrisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Den specialistutbildade sjuksköterskan inom psykiatri innehar en specialistkompetens som skapar förutsättningar och möjligheter att kunna stödja och vårda personer med psykisk ohälsa. Syftet med studien är att ta reda på psykiatrisjuksköterskans upplevelse av hur specialistkompetensen tas tillvara på arbetsplatsen. LÄS MER

 5. 5. ”Att vara rustad för storm” : Psykiatrisjuksköterskors uppfattningar av att möta hotfulla och våldsamma patienter inom psykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jesper Hallberg; Michelle Karlsson; [2018]
  Nyckelord :psykiatrisk vård; psykiatrisjuksköterska; hot och våld; upplevelse; möte;

  Sammanfattning : Hot och våld är vanligt förekommande inom psykiatrisk vård och ger upphov till ett stort antal sjukskrivningar varje år. Samtidigt saknas det idag en vedertagen definition av begreppen hot och våld. Hot och/eller våld är en utmaning i dagens psykiatri som kräver att specialistsjuksköterskan har tillräckliga kunskaper. LÄS MER