Sökning: "psykiatrisjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet psykiatrisjuksköterska.

 1. 1. Vård av depression hos äldre

  Magister-uppsats,

  Författare :Kerstin Brandt; [2019-11-20]
  Nyckelord :Äldre; depression; H70-studien; psykisk ohälsa; samtal; vård och behandling; lidande; psykiatrisjuksköterska;

  Sammanfattning : Abstract Background: Depression is one of the most common psychiatric diagnoses in the elderly and causes a great deal of suffering for the affected person. It is unclear how many of the 70- year-olds that recieves adequate care and treatment. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av fysisk aktivitet vid omvårdnad av patienter med psykossjukdom : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Ronja Bernvi; Lina Ekengren; [2019]
  Nyckelord :Nurses’ experiences; nursing; physical activity; psychiatric nurse; psychosis; Fysisk aktivitet; omvårdnad; psykiatrisjuksköterska; psykossjukdom; sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning har visat goda effekter vid fysisk aktivitet hos patienter med psykossjukdom. Trots detta är fysisk aktivitet ett ämne och en komponent i behandling som inte prioriteras tillräckligt. Patienter med psykossjukdom lever ofta ett stillasittande liv där isolering är en del av symtombilden. LÄS MER

 3. 3. Att vårda inom rättspsykiatrisk vård : Psykiatrisjuksköterskors upplevelser och erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ellinor Johansson; Charlotte Svensson; [2019]
  Nyckelord :psykiatrisjuksköterska; rättspsykiatrisk vård; hot och våld; psykisk ohälsa; makt; upplevelse;

  Sammanfattning : I den rättspsykiatriska vården vårdas patienter som har begått ett allvarligt brott under inverkan av psykisk sjukdom. Psykiatrisjuksköterskorna som arbetar med dessa patienter skall både vårda dem men samtidigt ansvara för ett förvar av patienterna efter ett juridiskt domslut. LÄS MER

 4. 4. Psykiatrisjuksköterskans upplevelse av hur specialistkompetensen tas tillvara på arbetsplatsen : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malgorzata Komenda; Sophia Löjdqvist; [2018]
  Nyckelord :psykiatrisjuksköterska; psykisk ohälsa; kompetens; yrkesroll; psykiatrisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Den specialistutbildade sjuksköterskan inom psykiatri innehar en specialistkompetens som skapar förutsättningar och möjligheter att kunna stödja och vårda personer med psykisk ohälsa. Syftet med studien är att ta reda på psykiatrisjuksköterskans upplevelse av hur specialistkompetensen tas tillvara på arbetsplatsen. LÄS MER

 5. 5. Kvalitetsförbättring i psykiatrisk omvårdnad, En kvalitativ litteraturstudie om specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Gustav Håkansson; Jonas Löfgren; [2018]
  Nyckelord :Kvalitativ; Kvalitetsförbättring; Omvårdnad; Psykiatrisjuksköterska; Sjuksköterska; Nurse; Nursing Care; Psychiatric Nursing; Qualitative; Quality Improvement;

  Sammanfattning : Bakgrund: Specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård ska kunna utveckla kvalitetsindikatorer i omvårdnad samt initiera och leda utvecklings- och förbättringsarbete. Kvalitetsförbättring kan ses som en process som bör leda till bättre hälsa för patienten och specialistsjuksköterskor i psykiatrisk vård är en väsentlig resurs i den fortsatta utvecklingen av kvalitetsindikatorer för en god och säker vård. LÄS MER