Sökning: "psykiatrisjuksköterskor"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet psykiatrisjuksköterskor.

 1. 1. Att vårda inom rättspsykiatrisk vård : Psykiatrisjuksköterskors upplevelser och erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ellinor Johansson; Charlotte Svensson; [2019]
  Nyckelord :psykiatrisjuksköterska; rättspsykiatrisk vård; hot och våld; psykisk ohälsa; makt; upplevelse;

  Sammanfattning : I den rättspsykiatriska vården vårdas patienter som har begått ett allvarligt brott under inverkan av psykisk sjukdom. Psykiatrisjuksköterskorna som arbetar med dessa patienter skall både vårda dem men samtidigt ansvara för ett förvar av patienterna efter ett juridiskt domslut. LÄS MER

 2. 2. Psykiatrisjuksköterskans personcentrerade vård av vuxna med föräldrar som har alkoholmissbruk – En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap; Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap

  Författare :Anna Hermansson; Gabriella Östman; [2019]
  Nyckelord :alcohol abuse; addict; children; nurse; nursing; parents.; Alkoholmissbruk; beroende; barn; sjuksköterska; omvårdnad; föräldrar;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa som kan ha sin grund i att ha vuxit upp med alkoholberoende föräldrar är problematisk. Psykiatrisjuksköterskan bör vara medveten om hur en främjad psykisk hälsa för denna målgrupp kan uppnås inom den psykiatriska vården. LÄS MER

 3. 3. Äldre personers erfarenheter av depressiva tillstånd i ålderdomen: En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Joel Pettersson; Sunna Kornhall; [2019]
  Nyckelord :psychiatric-mental health nursing; depressive conditions; Late life depression; elderly; older adults; systematic literature review; experiences; depressiva tillstånd; erfarenheter; psykiatrisk omvårdnad; systematisk litteraturstudie; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depressioner hos äldre kan vara svårupptäckta till följd av en diffus symtombild samt då diagnossystemen DSM-5 och ICD-11 inte är anpassade för äldre. Många sjuksköterskor har svårigheter i att korrekt identifiera depressioner hos äldre personer. LÄS MER

 4. 4. Det är svårt att samtala om sexuella biverkningar

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Alexandra Nina Orbaek; Joanna Månsson; [2018]
  Nyckelord :antidepressants; depression; mental health; nursing; psychiatry; sexual health;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medicinering med antidepressiva läkemedel ökar i samhället. Statistik ur Socialstyrelsens databas för läkemedel från 2017, visar att 632 000 personer i Sverige medicineras med antidepressiva. LÄS MER

 5. 5. Psykiatrisjuksköterskans upplevelse av hur specialistkompetensen tas tillvara på arbetsplatsen : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malgorzata Komenda; Sophia Löjdqvist; [2018]
  Nyckelord :psykiatrisjuksköterska; psykisk ohälsa; kompetens; yrkesroll; psykiatrisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Den specialistutbildade sjuksköterskan inom psykiatri innehar en specialistkompetens som skapar förutsättningar och möjligheter att kunna stödja och vårda personer med psykisk ohälsa. Syftet med studien är att ta reda på psykiatrisjuksköterskans upplevelse av hur specialistkompetensen tas tillvara på arbetsplatsen. LÄS MER