Sökning: "psykiatrisk omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 242 uppsatser innehållade orden psykiatrisk omvårdnad.

 1. 1. Sjuksköterskors attityder till personer som lider av psykisk ohälsa : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Iwona Kowalska; Wiktoria Kowalska; [2020]
  Nyckelord :Attitudes; Mental illness; Nurse – patient relations; Nurse; Psychiatric nursing; Stigma; Attityder; Psykisk ohälsa; Psykiatrisk omvårdnad; Sjuksköterska – patientrelationer; Sjuksköterska; Stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att leva med en psykisk ohälsa är en stor påfrestning och utmaning för den som drabbas. De psykiska besvären begränsar personens vardagliga funktion och kan därmed påverka dennes privata och sociala liv. Ännu idag kan en person med psykisk ohälsa drabbas av fördomar och utsättas för stigmatisering. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter av att vårdas i öppen psykiatrisk tvångsvård

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Helena Lindström; Magdalena Vaattovaara; [2020]
  Nyckelord :Care under Community Treatment Orders; CCC; Patients’ Experiences; outpatient commitment; nursing; qualitative; öppen psykiatrisk tvångsvård; ÖPT; omvårdnad; beskriva; patientens erfarenhet; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor revision av lagstiftningen för tvångsvård skedde 2008 då lagen om öppen psykiatrisk tvångsvård [ÖPT] tillkom. En av intentionerna med lagstiftningen var att användandet av tvångsåtgärder skulle minska, och patienter som får vård i ÖPT vistas i regel i sitt hem. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att stärka patienters egenmakt i psykiatrisk öppenvård

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sara Alm; Helena Weins; [2020]
  Nyckelord :egenmakt; självbestämmande; patientdelaktighet; kvalitativ metod; sjuksköterskor; omvårdnad; erfarenheter; psykiatrisk öppenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Egenmakt definieras som individens valfrihet, inflytande och kontroll över den egna livssituationen. Det finns ett stort behov av ökad egenmakt hos individer med psykisk ohälsa och arbetet med att stärka patienters egenmakt är en viktig arbetsuppgift för sjuksköterskan i den psykiatriska vården. LÄS MER

 4. 4. Specialistsjuksköterskors erfarenheter av vårdtillgänglighet för patienter med samsjuklighet inom psykiatrisk öppenvård

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Therese Lundmark; Sanna Bergman; [2020]
  Nyckelord :Accessibility; Comorbidity; Psychiatric outpatient; Abuse; Addiction; Nursing; Nurse; Specialist nurse; vårdtillgänglighet; samsjuklighet; psykiatrisk öppenvård; missbruk; beroende; omvårdnad; sjuksköterska; specialistsjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tillgång till sjukvård mäts i hur väl hälso- och sjukvården når ut till befolkningen utan att någon exkluderas. Genom att säkerställa att vårdtillgängligheten är hög så förbättras människors hälsa, livslängden förlängs och ojämlikheter när det gäller hälsa minskar. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av stigmatisering vid psykisk sjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Viktoria Skeie; [2019]
  Nyckelord :Experience; mental disorders; mental health; psychiatric patients; stigmatization;

  Sammanfattning : Background: Studies have shown that patients suffering from mental illness often feel that they are less well treated in health care than patients who do not suffer from a mental illness. What causes this is that patients with mental illness often become subject to stigmatization in healthcare in general. LÄS MER