Sökning: "psykisk misshandel mot män"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden psykisk misshandel mot män.

 1. 1. Förintelsens röster : en kvalitativ fallstudie om behandlingen av polska koncentrationslägerfångar enligt vittnesmålen från det världsunika Polska källinstitutet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Jasmin Vihinen; [2021]
  Nyckelord :treatment; witness testimonies; The Holocaust; PIZ archive; concentration camps; Polish; gender roles; genocide; behandling; vittnesmål; Förintelsen; PIZ arkivet; koncentrationsläger; polsk; könsroller; folkmord; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Vittnesmålen i Polska källinstitutet i Lund utgör idag en unik intervjuskatt som saknar motstycke! Föreliggande komparativa fallstudie analyserar hur förintelseöverlevande behandlades i koncentrationslägren och hur detta skildras i de polska vittnesutsagorna om Förintelsen från 1945 – 1946. I undersökningen tillämpas flera olika metoder bl. LÄS MER

 2. 2. När hans värld blir hennes - en sociologisk studie om kvinnors upplevelser av sina destruktiva förhållanden.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Dafina Krasniqi; [2013]
  Nyckelord :skam; kvinnomisshandel; internalisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor är idag ett stort globalt samhällsproblem som inte uppmärksammandes på allvar förrän 1990-talet. En förklaring till att det råder kvinnomisshandel, beror på den obalans som råder i maktförhållandet mellan kvinnor och män. LÄS MER

 3. 3. Att leva med kontrollerande män : När livsutrymmet krymper

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tuula Njoku Dibba; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kvinnomisshandel har länge varit ett stort problem i samhället men alltför sällan har forskningen fokuserat på andra aspekter av våld mot kvinnor än den fysiska misshandeln. Detta arbete handlade om kvinnor som har levt i relationer med kontrollerande män utan inslag av våld. LÄS MER

 4. 4. Heder och Samvete-det svenska rättsystemets hantering av hedersmord

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Charlotte Westerberg; [2003]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Varje år mördas tusentals kvinnor och flickor världen över i hederns namn. Enligt FN:s särskilda rapportörer om utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar rör det sig om runt 5000 kvinnor per år som dödas av sina manliga släktingar för att återupprätta familjens heder. LÄS MER