Sökning: "psykisk ohälsa arbete"

Visar resultat 16 - 20 av 528 uppsatser innehållade orden psykisk ohälsa arbete.

 1. 16. Livsviktigt arbete : En enkätstudie om suicidprevention inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Elin Stensiö; Kohrs Lars-Erik; [2018]
  Nyckelord :Suicide; Suicidal behavior; Suicide prevention; Social services; Income support; Addiction; SPSS; Survey; Självmord; Suicid; Suicidprevention; Socialtjänsten; Försörjningsstöd; Vuxen; Beroende; SPSS; Enkät; Psykiskt olycksfall.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att genom en enkät kartlägga socialsekreterares upplevelse av beredskap och förekomst av möten med självmordsnära klienter inom socialtjänsten. I Sverige dör cirka 1100 människor årligen genom suicid och det klassas idag som ett folkhälsoproblem. LÄS MER

 2. 17. Psykisk ohälsa bland äldre : En kvalitativ studie med inriktning mot samverkan kring äldres psykiska ohälsa.  

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Lina Enochsson; Sarah Olsson; [2018]
  Nyckelord :Cooperation; Mental illness; Elderly; Samverkan; psykisk ohälsa; äldre;

  Sammanfattning : The aim of this study was to describe and analyze how the municipality's elderly care, primary care and volunteer organizations work and cooperate with each other and elderly caretaker regarding mental illness, with the purpose to pay attention to, manage and prevent mental illness for the elderly.   In order to achieve the purpose of this study a qualitative research was used. LÄS MER

 3. 18. Frånvaro - en klassfråga?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Niklas Fogelgren; Victor Karlsson; [2018]
  Nyckelord :ELOF; NEET; Social exkludering; prekariat; Solna; Sundbyberg;

  Sammanfattning : Frånvaro bland elever i gymnasiet är ett allt mer tilltagande problem. Elever med en hög frånvaro brukar inom forskningen benämnas ELOF (elever med omfattande frånvaro). Det är konstaterat att det existerar ett samband mellan frånvaro och låga betyg samt chansen att ta studentexamen. LÄS MER

 4. 19. Dynamiken i skiftarbetande sjuksköterskors aktivitetsmönster

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Amanda Rask; Håkan Wågvi; [2018]
  Nyckelord :Aktivitetsbalans; Aktivitetsmönster; Arbetsterapi; Den mänskliga aktivitetens dynamik; Mänsklig aktivitet; Sjuksköterskor; Skiftarbete; Sömn; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skiftarbete inverkar negativt på individens hälsa. Sömnbesvär och begränsade möjligheter till aktiviteter är vanliga konsekvenser, men även aktivitetsmönster och aktivitetsbalans kan påverkas. Skiftarbetande sjuksköterskor riskerar sömnbesvär och en förändrad dynamik i sitt aktivitetsmönster. LÄS MER

 5. 20. "Jag vill berätta att man klarar sig, fastän att man faller tusen meter i sorg" : En narrativ studie om anhörigas upplevelser av att förlora en närstående i suicid

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete; Linköpings universitet/Socialt arbete

  Författare :Emelie Gunnarsson; Sara Waller; [2018]
  Nyckelord :anhörig; berättelser; psykisk ohälsa; sorgeprocess; suicid;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ur ett narrativt perspektiv belysa anhörigas upplevelser av att förlora en närstående i suicid. Studien bygger på 12 berättelser från anhöriga som publicerats i en podcast. LÄS MER