Sökning: "psykisk ohälsa arbete"

Visar resultat 6 - 10 av 941 uppsatser innehållade orden psykisk ohälsa arbete.

 1. 6. "Det ser bra ut på pappret, men funkar inte i praktiken" : En kvalitativ studie om samverkan kring barn och unga med NPF

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Emmy Jakobsson; Frida Karlsson; [2022]
  Nyckelord :barriers; child and youth psychiatry; collaboration; conditions; cooperate; neurodevelopmental disorders; school; social services; barn- och ungdomspsykiatrin; förutsättningar; hinder; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; samverkan; skola; socialtjänst;

  Sammanfattning : Diagnostiseringen av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har ökat de senaste åren. Samtidigt visar forskning att barn och unga med NPF löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa och utsatthet i samhället. LÄS MER

 2. 7. Pandemins påverkan på sjuksköterskors hälsa

  M1-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Beatrice Hedin; Daniela Gonzalez Berrios; [2022]
  Nyckelord :compassion fatigue; coronavirus; hälsa; närstående; patienter; utbrändhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Pandemins utbrott resulterade till att arbetet sjuksköterskor utförde blev högintensivt. Sjuksköterskor arbetade efter sin profession genom att ta ansvar och främja omvårdnadsarbetet. Tidigare forskning visar att pandemin påverkade sjuksköterskor på olika sätt. LÄS MER

 3. 8. Aktivitetsteorin och psykisk ohälsa : En aktivitetsteoretisk analys av kommunikationen i en volontärverksamhet som arbetar med att främja psykiskt välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Wilma Lindberg; [2022]
  Nyckelord :Activity theory; mental health; helpline; communication; social computing; Aktivitetsteorin; psykisk ohälsa; stödlinje; kommunikation; social computing;

  Sammanfattning : Aktivitetsteorin har rötterna i psykologin men har på senare år använts inom många andra områden, bland annat inom informationsteknologi. Teorin innehåller sex aktörer som används för att identifiera olika delar av ett system för att sedan se hur de påverkar varandra och systemet. LÄS MER

 4. 9. Naturunderstödd rehabilitering och mening i aktivitet för personer med psykisk ohälsa. En litteraturöversikt utifrån teorin görandet-varandet-tillhörigheten-blivandet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Sigrun Bergstrand; Johanna Sjöland Thulin; [2022]
  Nyckelord :psykisk sjukdom; hortikulturell terapi; trädgårdsterapi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar i Sverige och forskning visar att en stor problematik hos målgruppen med psykisk ohälsa är svårigheten att finna mening i aktivitet, vilket ses som en nyckel till tillfrisknandet. Naturunderstödd rehabilitering (NUR) är en rehabiliteringsform som bland annat är utvecklad av arbetsterapeuter och som visat ge positiva effekter för personer med psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 10. Hur fenomenet incels framställs och kategoriseras. : En översiktsstudie om incel

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Jonny Jonsson; Björn Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Social Work; Incels; Radicalization; Socialt arbete; Incels; Radikalisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna översikt var att utifrån en kvalitativ utgångspunkt sammanställa vetenskapliga studier för att klargöra hur incels framställs inom den offentliga debatten och forskning. Detta för att redogöra för hur incels kan kategoriseras och kunna bedöma vem som kan eller ska arbeta med incels. LÄS MER