Sökning: "psykisk ohälsa ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden psykisk ohälsa ekonomi.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av att leva med paniksyndrom : - En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Fredrika Johansson; Sofia Wallin; [2019]
  Nyckelord :kvalitativ innehållsanalys; kvinnor; panikattack; paniksyndrom; patografi; psykisk ohälsa; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Paniksyndrom är en vanlig sjukdom, framförallt hos kvinnor. Att leva med paniksyndrom innebär en ständig rädsla för nästa panikattack, samt ofta en sämre ekonomi relaterat till sjukskrivning. Paniksyndrom blir som en funktionsnedsättning i vardagen och försämrar livskvaliteten. LÄS MER

 2. 2. Från enmansföretag till litet företag : problem och utmaningar med att växa för ett enmansföretag

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emil Olsson; Erik Bergman; Felix Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Företagsutveckling; småföretag; enmansföretag;

  Sammanfattning : Den här fallstudien handlar om ett företags utveckling från ett enmansföretag till ett litet företag med få anställda. Vad krävs för att gå från en anställd till flera anställda? Finns det risker med att vara ensam i företaget respektive finns det risker att anställa någon utan beläggning för det? Arbetet behandlar psykiska faktorer som ohälsosam arbetsmiljö samt de påfrestningar som sker vid hög beläggning och låg kapacitet. LÄS MER

 3. 3. Planeringsverktyg : För att strukturera upp vardagen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Nathalie Engstrand; [2019]
  Nyckelord :Planning; Time; Burned Out; Well-being; Planering; Tid; Stress; Utbrändhet; Välmående;

  Sammanfattning : Denna rapport ligger till grund för ett examensarbete för kandidatexamen, Teknisk design vid Luleå tekniska universitet. Projektet utfördes under tio veckor våren 2018 och omfattar 15 högskolepoäng. Det är ett utvecklingsprojekt av en egen idé.    Psykisk ohälsa bland unga har ökat markant under 10 år. LÄS MER

 4. 4. ”Jag är övertygad om att internet var en del av att jag hamnade i just prostitution”. En studie om aktuell lägesbild i Malmö samt motivation till att sälja sexuella tjänster med internet som plattform.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Vendela Wendt; Johanna Svensson; Carmen Dinkha; [2019]
  Nyckelord :Bakgrundsfaktorer; Eskort; Sexuella tjänster; Internet; Lägesbild; Prostitution; Motivation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att identifiera en lägesbild i Malmö samt undersöka vilka bakgrundsfaktorer som motiverar individer till att sälja sexuella tjänster via internet. Studien berör även metodologiska hinder som finns vid studerandet av individer som säljer sexuella tjänster via internet. LÄS MER

 5. 5. Vägen framåt eller återvändsgränd? : En kvalitativ studie över faktorer för återgång till arbete för personer med psykiatrisk diagnos

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Oja; [2019]
  Nyckelord :ÅTA; rehabilitering; sjukskrivning; utmattningssyndrom; stress; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Både den största delen sjukfall och den största ökningen av sjukfall utgörs av psykiatriska diagnoser. I denna grupp är anpassningsstörning och reaktion på svår stress, ångestsyndrom samt depression vanligast förekommande. LÄS MER