Sökning: "psykisk ohälsa omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 411 uppsatser innehållade orden psykisk ohälsa omvårdnad.

 1. 1. Barns upplevelser av att växa upp med en psykiskt sjuk förälder

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellen Ekdahl; [2021-02-25]
  Nyckelord :Children of impaired parents; mental disorder; life experiences; experiences; child.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Som barn är det viktigt att växa upp i en god miljö eftersom det påverkar barnetsutveckling, anknytning och välmående. Att växa upp med en psykiskt sjuk förälder leder tillförändrade uppväxtvillkor, då förälderns sjukdom i många fall innebär att barnet påverkasnegativt. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnad av patienter med psykisk ohälsa inom den somatiska vården : - En litteraturöversikt om sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Kristoffer Jonsson; Suzanne Zehlander; [2021]
  Nyckelord :Fundamentals of Care; Litteraturöversikt; Psykisk och somatisk samsjuklighet; Psykisk ohälsa; Sjuksköterskor; Upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Anhörigas erfarenheter att leva med en närstående med demenssjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Veronica Ludvigsson; Sofia Nyström; [2021]
  Nyckelord :Dementia; family; spouses; experience; qualitative; Demens; familj; anhöriga; erfarenheter; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Genom att befolkningens livslängd ökar, diagnostiseras fler individer med demenssjukdom. Demenssjukdom är ett livslångt syndrom som har ett progredierande förlopp. Beteendestörningar som sjukdomen kan leda till är vanföreställningar, misstänksamhet, aggressivitet och ilska. LÄS MER

 4. 4. Jag vill vårda dig, men min okunskap stoppar mig : Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård 

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johanna Sund; Amanda Volmerdal; Kajsa Wernersson; [2021]
  Nyckelord :Care relationship; experiences; fear; ignorance; mental illness; nurse; somatic care.; Erfarenheter; okunskap; psykisk ohälsa; rädsla; sjuksköterska; somatisk vård; vårdrelation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa hos personer är idag ett växande problem runt om i världen. Samsjuklighet inom patientgruppen är vanligt förekommande, vilket resulterar till utmaningar för sjuksköterskor inom somatisk vård.  Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda vuxna patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård. LÄS MER

 5. 5. Att vårda äldre med depression : En beskrivande systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Madelene Vadstedt; Sabir Dahir Mohamed; [2021]
  Nyckelord :Erfarenhet; omvårdnad; psykisk ohälsa; senior; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: äldre med depression lider i ensamhet som resultat av utebliven vård som grundas i olika faktorer. Vid utebliven vård ökar risken för suicidtankar och suicidhandlingar hos äldre med depression. När äldre insjuknar i depression förändras livet till det sämre vilket kan resultera i förminskat välbefinnande och livskvalité. LÄS MER