Sökning: "psykisk ohälsa patient somatisk vård"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden psykisk ohälsa patient somatisk vård.

 1. 1. Jag vill vårda dig, men min okunskap stoppar mig : Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård 

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johanna Sund; Amanda Volmerdal; Kajsa Wernersson; [2021]
  Nyckelord :Care relationship; experiences; fear; ignorance; mental illness; nurse; somatic care.; Erfarenheter; okunskap; psykisk ohälsa; rädsla; sjuksköterska; somatisk vård; vårdrelation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa hos personer är idag ett växande problem runt om i världen. Samsjuklighet inom patientgruppen är vanligt förekommande, vilket resulterar till utmaningar för sjuksköterskor inom somatisk vård.  Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda vuxna patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans attityder mot patienter med självskadebeteende : - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sophie Ahnfeldt; Jennie Barona; Sofia Petersson; [2021]
  Nyckelord :Attitudes; nurse; person-centered care; quantitative design; self-harming behavior; attityder; kvantitativ design; personcentrerad omvårdnad; sjuksköterska; självskadebeteende;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett samhällsproblem både i Sverige och internationellt. Ett uttryck för psykisk ohälsa är självskadebeteende vilket kan upplevas som komplext för sjuksköterskor att hantera. LÄS MER

 3. 3. VÅRD AV PATIENTER MED PSYKISK OHÄLSA : Ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malin åkerviken; sara jansson; [2020]
  Nyckelord :Kvalitativ; litteraturstudie; patient; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle berörs allt fler människor av psykisk ohälsa och det är vanligt att söka hjälp inom somatisk vård. Patienter upplever att sjuksköterskor saknar kunskap och erfarenhet inom psykisk ohälsa vilket ses vara en orsak till att patienter undviker att söka vård. LÄS MER

 4. 4. Bemötande av personer med psykisk ohälsa inom somatisk vård - Ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amanda Lithman; Joel Kristiansson; [2020]
  Nyckelord :Hälsopersonal-patientrelationer; litteraturöversikt; omvårdnad; patientupplevelser; psykisk ohälsa; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Introduction Mental illness is a public health problem that affects every aspect of the life of an individual. Stigmatization of people who suffer from mental illness is prominent in society, despite active efforts to prevent it. Co-morbidity and unique health care needs result in a more complex hospitalization for this group of individuals. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av vården bland personer med självskadebeteende : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Gülizar Akgün; Sankavi Vasanthakumar; [2020]
  Nyckelord :Self-injurious behavior; Experiences of care; Patient perspective; Självskadebeteende; Upplevelser av vården; Patientperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende är inte en sjukdom utan ett beteende som innefattar repetitivt självskada. Självskadebeteende är ett växande folkhälsoproblem i vårt samhälle som oftast förekommer bland personer med psykisk ohälsa. LÄS MER