Sökning: "psykisk ohälsa statistik"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden psykisk ohälsa statistik.

 1. 1. De psykiska och fysiska effekterna av restriktioner bland seniorer under Covid – 19 pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Evelin Sagerfors; Ellen Hedman; Alice Svensson; [2021]
  Nyckelord :Corona; fysioterapi; fysisk aktivitet; restriktioner; äldre.;

  Sammanfattning : Introduktion: I slutet av år 2019 startade spridningen av influensan Covid-19 och orsakade en global pandemi. En av de mest utsatta grupperna under pandemin har varit seniorer över 70 år då dessa har haft särskilda restriktioner att förhålla sig till. LÄS MER

 2. 2. Ensamhet bland äldre – ett verkligt problem? : Enhetschefers konstruktion av ensamhet och deras förebyggande arbete på kommunala äldreboenden.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Moa Jansson Högblom; [2021]
  Nyckelord :Enhetschef; ensamhet; socialkonstruktivism; New Public Management; empati.;

  Sammanfattning : Statistik från Socialstyrelsen (2019) visar att en stor mängd av den äldre befolkningen besväras av sin ensamhet i dagens Sverige. Äldre personer som bor på äldreboenden tycks besväras i större utsträckning av ensamhet. LÄS MER

 3. 3. Att vara ung i covid-19-pandemins Sverige : Ungdomars livssituation och upplevelser av att leva under covid-19-pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Christine Kullingsjö; Lovisa Aronsson; [2021]
  Nyckelord :Adolescents; Covid-19; Distance Education; Mental Illness; Social Isolation; Covid-19; Distansutbildning; Psykisk ohälsa; Social Isolering; Ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund Covid-19-pandemin påverkar individer både genom sjukdomsförekomst och insatta restriktioner. Internationell forskning visar att ungdomar som lever under restriktioner mår psykiskt dåligt och riskerar att göra det under längre tid. Hur ungdomar i Sverige påverkas är ännu inte klarlagt. LÄS MER

 4. 4. Upplevda samband mellan användning av sociala medier och psykiskt välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Dalal Chamoun; [2021]
  Nyckelord :subjektivt välmående; sociala medier; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av användandet av sociala medier och dess psykologiska påverkan på det subjektiva välmåendet. Detta undersöktes med kvalitativ metod genom att studera användandet av sociala medier bland tio individer bestående av fem kvinnor och fem män i åldrarna 18–30 år och dokumentera deras upplevelser. LÄS MER

 5. 5. Arbetslöshet och fysisk aktivitet : Möjliga samband mellan arbetslöshetsperiod och fysisk aktivitet: en tvärsnittstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Isabelle Tileborn; [2021]
  Nyckelord :Unemployment; physical activity; workout; health; Arbetslöshet; fysisk aktivitet; träning; hälsa;

  Sammanfattning : Introduktion: Fysisk inaktivitet och långtidsarbetslöshet är två bestämningsfaktorer när det kommer till ökad risk för fysiska besvär, psykisk ohälsa och för tidig död. Fysisk inaktivitet och långtidsarbetslöshet (>12 månader) ökar risken för bland annat psykisk ohälsa och cancer och långtidsarbetslöshet ökar risken för både fysisk och psykisk ohälsa. LÄS MER