Sökning: "psykisk påfrestning"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden psykisk påfrestning.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskorna och kampen mot COVID-19 : Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser under COVID-19 pandemin

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Libin Aden; Vidhata Dhokia; [2021]
  Nyckelord :COVID-19; intensivvårdssjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I december 2019 upptäcktes ett virus i Wuhan, Kina. Mars år 2020 deklarerade WHO Coronavirus disease som en pandemi. Viruset orsakade ARDS och patienterna var i behov av mekanisk ventilation. Intensivvårdens kapacitet överskreds och verksamheten omstrukturerades för att bemöta det ökade patientflödet. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av stress vid överbelagda akutmottagningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :August Alfredsson Blum; Karolina Linton Wahlgren; [2021]
  Nyckelord :Akutmottagning; Stress; Överbeläggning; Erfarenheter; Sjuksköterska; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress hos sjuksköterskan kan uppkomma i samband med överbeläggningar på akutmottagningar. Konsekvenser av stressen kan påverka både sjuksköterskan och patienten. Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av stress vid överbelagda akutmottagningar. LÄS MER

 3. 3. Barns upplevelser av att leva medtyp 1-diabetes: en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Felicia Bengtsson; Ellinor Åkerberg; [2021]
  Nyckelord :Type 1 Diabetes; Child; Experience; Diabetes Mellitus typ 1; Barn; Upplevelse;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Typ 1-diabetes är den vanligaste metabola sjukdomen hos barn och utgången är dödlig utan behandling. Behandlingen består av livslång insulintillförsel i kombination med blodsockerkontroll, kostberäkning och fysisk aktivitet. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser att utföra omvårdnad under COVID-19 pandemin : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Susanne Eriksson; Astrid Ling; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; Omvårdnad; COVID-19; Upplevelser; Kvalitativ innehållsanalys; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: COVID-19 är en pandemi som uppkom i slutet av 2019 i Kina, och som sedan spridit sig till stora delar av världen vilket påfrestat sjukvården på många olika sätt. Det har inverkat till högre vårdtyngd för samhället och psykologiska och fysiska utmaningar hos sjuksköterskor världen över. LÄS MER

 5. 5. Att sitta vid sidan om : Närståendes upplevelse av stöd från vårdpersonal vid vård i livets slutskede

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna-Carin Odhe; Iza Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Palliative care; Palliative home care; Relatives; Support.; Närstående; Palliativ hemsjukvård; Palliativ vård; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Närstående hanterar situationen av vård i livets slutskede olika. Att vårda den sjuke i hemmet kan vara påfrestande för den närstående då de tar på sig ett stort ansvar och kämpar ofta med en balans av ett pendlande mellan stabilitet och förändring. LÄS MER