Sökning: "psykisk sjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 883 uppsatser innehållade orden psykisk sjukdom.

 1. 1. Chefer som agerar – olika? En kvantitativ studie om könsskillnader i chefers åtgärder för att undvika sjukskrivning av medarbetare med vanlig psykisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Hanna Dahlbäck Linnér; [2023-09-22]
  Nyckelord :Vanlig psykisk sjukdom; CMD; Chefer; Könsskillnader; Könssegregation; Förebyggande åtgärder; Privat sektor; Regressionsanalys. Common mental disorders; CMD; Managers; Gender differences; Gender segregation; Preventive measures; Private sector; Regression analysis;

  Sammanfattning : Sjukfrånvaro till följd av vanliga psykiska sjukdomar (CMD) såsom utmattningssyndrom, ångest och depression fortsätter att öka. Chefer är enligt lag skyldiga att agera för att undvika sjukskrivning, men behöver ges förutsättningar att omsätta lagarna i praktiken. LÄS MER

 2. 2. De avvikande sinnessjuka? Normer och förhandlingsutrymmen kring psykisk sjukdom och steriliseringar i 1930- och 40-talens Göteborg

  Master-uppsats,

  Författare :Caroline Ström Gustavsson; [2023-09-05]
  Nyckelord :sterilisation; coercion; freedom; negotiation spaces; mental illness; psychiatric care;

  Sammanfattning : This essay examines the sterilisation of people with mental illness in the years 1936, 1937 and 1942 in Gothenburg. Focusing on people with mental illness, rather than the more researched so-called feeble-minded, the aim is to study the sterilisation procedure from a patient-centred perspective and thereby investigate norms, negotiation spaces and how mental illness was con- stituted from the perspective of those who were otherwise considered deviant in the emerging welfare society. LÄS MER

 3. 3. PSYKISK OHÄLSA HOS PATIENTER MED HYPOTYREOS - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennifer Andersson; Sundelius Ida; [2023-03-15]
  Nyckelord :Hypotyreos; Psykisk ohälsa; Depression; Omvårdnad.;

  Sammanfattning : Hypotyreos, en kronisk folksjukdom som år 2021 ledde till daglig medicinering för 4,6% av Sveriges totala befolkning. En sjukdom med diffusa symtom som ofta leder till depression. LÄS MER

 4. 4. Närståendes erfarenheter av att leva med en familjemedlem med Multipel skleros : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Maria Larsson; Lovisa Buder; [2023]
  Nyckelord :care; experiences; multiple sclerosis; relatives; erfarenheter; multipel skleros; närstående; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros (MS) är en kronisk inflammatorisk sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet och orsakar större eller mindre funktionsnedsättningar hos den drabbade personen. Den närstående behöver känslomässigt, praktiskt och informativt stöd för att kunna hjälpa sin sjuka familjemedlem. LÄS MER

 5. 5. Men han då? : En kvalitativ intervjustudie om upplevelser av behandling och bemötande bland män med ätstörningar.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hugo Svensson; Alice Thunberg; [2023]
  Nyckelord :Ätstörning; män; behandling; bemötande.;

  Sammanfattning : Ätstörningar är en allvarlig psykisk sjukdom som drabbar både män och kvinnor. Däremot finns det lite forskning och få diskussioner i dagens samhälle om ätstörningar bland män. LÄS MER