Sökning: "psykisk sjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 481 uppsatser innehållade orden psykisk sjukdom.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av att leva med paniksyndrom : - En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Fredrika Johansson; Sofia Wallin; [2019]
  Nyckelord :kvalitativ innehållsanalys; kvinnor; panikattack; paniksyndrom; patografi; psykisk ohälsa; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Paniksyndrom är en vanlig sjukdom, framförallt hos kvinnor. Att leva med paniksyndrom innebär en ständig rädsla för nästa panikattack, samt ofta en sämre ekonomi relaterat till sjukskrivning. Paniksyndrom blir som en funktionsnedsättning i vardagen och försämrar livskvaliteten. LÄS MER

 2. 2. Livet som kvinna med diabetes typ 1 : En kvalitativ, belysande bloggstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Eskil Bjørnstad; Zita Varkonyi; [2019]
  Nyckelord :Bloggar; bloggstudie; diabetes mellitus; diabetes typ 1; diabetiker; erfarenheter; hälsa; kvinnor; lidande; sammanhang; upplevelser; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som påverkar hela patientens vardag. Det krävs kontinuerliga kontroller och behandling för att hålla en stabil blodsockerhalt. Till hjälp finns det bland annat insulinpumpar och blodsockersensorer. LÄS MER

 3. 3. Personer med psykisk sjukdom och deras upplevelse av bemötande inom den somatiska vården : -En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Göran Nilsson; Leo Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Psykisk sjukdom; bemötande; stigma; holistiskt synsätt; kommunikation; åsidosatt; kvalitativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Psykisk sjukdom är vanligt förekommande i samhället,  enligt flera studier relaterat till både samsjuklighet och kortare livslängd. Många personer med psykisk sjukdom söker också vård sent. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar sjuksköterskors upplevelses av att vårda patienter med psykisk sjukdom på somatiska vårdavdelningar.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Brazier; Josefin Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterska; psykisk sjukdom; somatiska vårdavdelningar och upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med psykisk sjukdom är särskilt utsatta inom vården eftersom de inte alltid själva kan lyfta fram sina egna vårdbehov. Det tillhör inte ovanligheten att psykiskt sjuka patienter lider av samsjuklighet, vilket innebär att patienter lider av flera sjukdomar samtidigt. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelser av att möta patienter med psykisk ohälsa på somatiska vårdenheter : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Karolina Palm; Cecilia Saltin; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterska; psykisk ohälsa; somatisk vårdenhet; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Människan består av psyke och kropp och dessa påverkar varandra. Att ha en somatisk sjukdom ökar risken för psykisk ohälsa, exempelvis depression, som i sin tur kan föra med sig somatiska symtom. Psykisk ohälsa kan göra att somatiska besvär upplevs, utan att det finns någon bakomliggande somatisk sjukdom. LÄS MER