Sökning: "psykiska funktioner"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden psykiska funktioner.

 1. 1. Att vårda vid livets slut : En allmän litteraturöversikt om sjuksköterskans upplevelse av att vårda i livets slutskede på sjukhus

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap

  Författare :Ellen Andersson; Linda Denckert; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterska; livets slutskede; palliativ omvårdnad; upplevelse; sjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inledningsvis beskrivs den palliativa vårdens historia och dess utveckling sedan 1900-talet. Palliativ vård utgår ifrån fyra hörnstenar som är symtomlindring, samarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående. LÄS MER

 2. 2. Livskvalitet hos patienter med förändrad smak- och luktupplevelse under cytostatikabehandling

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Mathilda Kleveholt; Diana Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :smakförändringar; luktförändringar; cytostatika; livskvalité;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cytostatikabehandling kan innebära att kroppsfunktioner förändras exempelvisförmågan att känna och uppfatta lukt och smak. Den Nordiska Cancerunionens definition avcancerrehabilitering beskriver cancerrehabilitering som insatser för fysiska, psykiska, socialaoch existentiella problem. LÄS MER

 3. 3. Räkna med stress

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Ann Jennervik; [2021]
  Nyckelord :adolescents; high-performers; mathematic learning and education; stress; tonåringar; högpresterande; matematik; didaktik; stress;

  Sammanfattning : Adolescent subjective health and mental problems have become a public health concern, not only in Sweden but worldwide. When stress becomes a part of everyday life you tend to ignore it and disregard the fact that chronic stress is a severe disease. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda personer med intellektuell funktionsnedsättning : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Paula Dabbour; Elina Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Intellectual disability; Nurse s experience; Nursing; Treatment; Bemötande; Erfarenheter; Intellektuell funktionsnedsättning; Omvårdnad; Sjuksköterskans upplevelse;

  Sammanfattning : Dabbour, P & Lindgren, E. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda personer med intellektuell funktionsnedsättning. En kvalitativ litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15/30 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. BÄCKENBOTTENDYSFUNKTION - Kvinnors upplevelser i samband med vård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Hansson Gusdal; Rebecca Garnet-Lawson; [2020-06-17]
  Nyckelord :Bäckenbottendysfunktion; Bäckenbottenprolaps; Kvinnors upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Bäckenbottendysfunktion är ett paraplybegrepp som innefattar flera olika nedsattafunktioner såsom blåsdysfunktion, tarmtömningssvårigheter, anal inkontinens samt ävensexuell dysfunktion och bäckenbottenprolaps. Omkring 46 % av vuxna kvinnor drabbas avnågon bäckenbottendysfunktion under livet och behovet av sjukvård kommer öka med enväxande befolkning och en större grupp äldre. LÄS MER