Sökning: "psykoakustik"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet psykoakustik.

 1. 1. Performance and Perceived Realism in Rasterized 3D Sound Propagation for Interactive Virtual Environments

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Karl Hansson; Mikael Hernvall; [2019]
  Nyckelord :psychoacoustics; rasterization; hardware-acceleration; psykoakustik; rasterisering; hårdvaruacceleration;

  Sammanfattning : Background. 3D sound propagation is important for immersion and realism in interactive and dynamic virtual environments. However, this is difficult to model in a physically accurate manner under real-time constraints. LÄS MER

 2. 2. Musik med binaural beat : Hur påverkar binaural beat musikskaparen och lyssnarens upplevelse?

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Erica Hallström; [2019]
  Nyckelord :Binaural beat; binaural beat music; brainwave music; brainwave production; music production; sound design; brainwave; psychoacoustic music; psychoacoustic sound design; Binaurala rytmer; musikproduktion; hjärnvågor; hjärnfrekvens; ljuddesign; psykoakustik; psykoakustisk musik;

  Sammanfattning : Binaural beats är den subjektiva upplevelsen hos någon som, genom hörlurar, exponeras för en ton i ena örat och en ton på en annan frekvens i det andra. Somliga förnimmer differensen mellan de två tonerna som en tredje ton, andra upplever det mer som en spänning. LÄS MER

 3. 3. Ljudintensitet i FPS-spel : Hur upplever spelare skillnader i vapenljuds intensitet i relation till skada?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jack Lindgren; Robert Persson; [2019]
  Nyckelord :ljudintensitet; ljuddesign; psykoakustik; datorspel; FPS-spel; perception;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar besvara frågan hur spelare upplever skillnader i vapenljuds intensitet i relation till skada, d.v.s om ett vapenljud med högre ljudintensitet uppfattas göra mer skada än ett ljud med lägre intensitet. LÄS MER

 4. 4. En upplysande förstudie om kontrollrumslyssning : Ett förundersökande arbete om högkvalitativa kontrollrums komplexa ljudmiljö

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Erik Carlén; Filip Bliznac; [2014]
  Nyckelord :Sound; studio; acoustics; listening; control room; sound engineer; ljud; ljudproduktion; studio; akustik; lyssning; kontrollrum; ljudtekniker;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en förstudie där väl lyssningsanpassade rum har undersökts både objektivt och subjektivt med syftet att kunna identifiera och tolka allmänna akustiska fenomen som uppstår, och upplevs, samt upplysa läsaren om dessa. Rapporten behandlar ljudfysik så som akustik och våglära, ljudteknikerns roll, psykoakustik, kontrollrum och teknisk utrustning. LÄS MER

 5. 5. Adaptiv nivåreglering : Dynamisk expansion av ljudsignaler i en reell arbetsmiljö

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

  Författare :Sami Kursu; [2013]
  Nyckelord :sound; signal processing; audio engineering; sound design; acoustics; psychoacoustics; perception of sound; DRC; expander; compressor; sampling; dynamic range control; automatic gain control; AGC; interactive institute; ljud; signalbehandling; ljudteknik; ljuddesign; akustik; psykoakustik; upplevelse av ljud; DRC; expander; kompressor; sampling; dynamic range control; audio; AGC; interactive institute;

  Sammanfattning : För att implementera en adaptiv nivåreglering av ljudsignaler i en industriell miljö krävs hänsyn till många faktorer inför en reell implementering. Rapporten avser identifiera dessa faktorer, bedöma deras betydelse, samt presentera en grundläggande översiktlig implementeringsmetod. LÄS MER