Sökning: "psykoanalys och religion"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden psykoanalys och religion.

 1. 1. ”En poetisk revolution” – Julia Kristevas teori om det poetiska språket och dess feministiska potential till att skapa förändring i det religiösa språket

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Sara Sandvall; [2012]
  Nyckelord :Semiotiska; Symboliska; Kristeva; Revolution; Psykoanalys; Språkreform.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Can we change an established language? Religious language, as presented in Christianity, has been challenged by several feminists to be androcentric. This is owing to its patriarchal language in which God has been exemplified in such masculine terms as lord and father. LÄS MER

 2. 2. Socioreligiösa orsaker till neurotiska ochdestruktiva beteende : en teoretisk uppsats om hur psykoanalysen kan vara väsentlig för religionssociologin.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Thord Eriksson; [2007]
  Nyckelord :religionssociologi; neuroser; psykoanalys; psykoanalys och religion; psykoanalys och kultur; personlighet; Religious Studies and Theology; Religion och teologi; Psychology; Psykologi; Philosophy and Religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem/Bakgrund: Upplevelsen av ett neurotiskt beteende är ett psykologiskt fenomen och ofta är det den psykologiska vetenskapen som forskar inom ämnet. Vad som inte får förringas är att konstruktionen av neuros innefattar sociologiska och socialpsykologiska orsaker. LÄS MER

 3. 3. Psykologers gränser till gränssituationers psykologi : En fenomenologisk studie av hur psykologer kan handskas med livsåskådningsfrågor i samtalsbehandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Magdalena Persson; [2005]
  Nyckelord :religionspsykologi; livsåskådningsfrågor; samtalsterapi; psykoterapi; psykoanalys och religion; Psychology; Psykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : This qualitative studie discusses how psychologists can integrate clients' secular or religious philosophies into counseling and psychotherapy, as themes that are psychologically meaningful. The studie also discusses how psychologists can understand and respond to the psychological aspects of clients' existential and religious experiences. LÄS MER