Sökning: "psykoanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet psykoanalys.

 1. 1. When Escapism Becomes Neurotic : A Psychoanalytic Reading of Defense Mechanisms Employed in The Picture of Dorian Gray as a Medium to Escape Reality

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Santesson Papadopoulos Andreas; [2021]
  Nyckelord :Anxiety; Conflict; Defense mechanism; Escapism; Fear; Freud; Psychoanalysis; Rationalization; Repression; Ångest; Konflikt; Försvarsmekanism; Verklighetsflykt; Rädsla; Freud; Psykoanalys; Rationalisering; Repression;

  Sammanfattning : Using psychoanalysis as a theoretical framework, this essay examines the subject of escapism in The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde. Defense mechanisms of the ego, first thought of by Sigmund Freud, allow for a clearer understanding of what takes place during the plot. LÄS MER

 2. 2. Leka, ljuga, trolla : En jämförande läsning av August Strindbergs och Ingmar Bergmans konstnärsporträtt i ”Den romantiske klockaren på Rånö”, I havsbandet, Vargtimmen samt Fanny och Alexander

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Marken Moa; [2020]
  Nyckelord :August Strindberg; Ingmar Bergman; Filmberättelser; Konstnärsporträtt; Psykoanalys; Sigmund Freud; Kjell Espmark; Konstnärsroman; künstlerroman; roman d artiste;

  Sammanfattning : In this essay, I study how the artist is portrayed in the works of August Strindberg and Ingmar Bergman. I compare Strindberg’s novels The Romantic Organist (1888) and By the Open Sea (1890) with Bergman’s The Hour of the Wolf (1968) and Fanny and Alexander (1982). LÄS MER

 3. 3. Psykoanalys som emotionellt arbete: En empirisk undersökning av förhållandet mellan psykoanalytikerns känslomässiga genuinitet och psykoanalysen som marknadsvara

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emma Hemström; [2020]
  Nyckelord :psykoanalys; psykoterapi; psykoanalytiker; psykoterapeut; emotion; emotionellt arbete; härbärgera psychoanalysis; psychotherapy; psychoanalyst; psychotherapist; emotional labor; containing; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka psykoanalys betraktat som emotionellt arbete i enlighet med Hochschild (1983). Inom såväl psykologin som sociologin har förekomsten och effekterna av emotionellt arbete för många yrkesgrupper studerats. Mycket lite har publicerats om emotionellt arbete i psykoterapi. LÄS MER

 4. 4. Gif mig ljus och frihet eller förinta mig : En tematisk undersökning av ljusets betydelse enligt symbolism och psykoanalys i Tyra Kleens En psykesaga

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Estetik

  Författare :Madeleine Schantz; [2020]
  Nyckelord :Tyra Kleen; En psykesaga; Symbolism; Psykoanalys; Metalyrik; Ljus;

  Sammanfattning : This essay examines the possible meaning of light as a symbol according to Tyra Kleen. The illustrated prose poetic tale En psykesaga (1902) is packed with mythological and symbolist references, and it becomes clear from the first page of the saga that Kleen was truly a symbolist of her time. LÄS MER

 5. 5. Att hitta njutning i den biologiska skräcken : Ett undersökande av den kvinnliga kroppen i den samtida biologiska skräckfilmen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Frida Hillbert; [2020]
  Nyckelord :Skräck; biologisk skräck; Psykoanalys; feminism; fetischism; voyeurism; abjektion;

  Sammanfattning : Den biologiska skr􏰍äcken eller kallad p􏰎å engelska 􏰏body horror􏰐􏰍är en subgenre av skräck som visar människokroppen i syfte till att kränka, kroppsligt eller psykologiskt för att framhäva en obehaglig och skrämmande känsla hos åskådaren. Teman som avvikande kön, mutationer, zombiefiering eller onaturliga rörelser av kroppen är vanliga inom denna genre. LÄS MER