Sökning: "psykoanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet psykoanalys.

 1. 1. Leka, ljuga, trolla : En jämförande läsning av August Strindbergs och Ingmar Bergmans konstnärsporträtt i ”Den romantiske klockaren på Rånö”, I havsbandet, Vargtimmen samt Fanny och Alexander

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Marken Moa; [2020]
  Nyckelord :August Strindberg; Ingmar Bergman; Filmberättelser; Konstnärsporträtt; Psykoanalys; Sigmund Freud; Kjell Espmark; Konstnärsroman; künstlerroman; roman d artiste;

  Sammanfattning : In this essay, I study how the artist is portrayed in the works of August Strindberg and Ingmar Bergman. I compare Strindberg’s novels The Romantic Organist (1888) and By the Open Sea (1890) with Bergman’s The Hour of the Wolf (1968) and Fanny and Alexander (1982). LÄS MER

 2. 2. Psykoanalys som emotionellt arbete: En empirisk undersökning av förhållandet mellan psykoanalytikerns känslomässiga genuinitet och psykoanalysen som marknadsvara

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emma Hemström; [2020]
  Nyckelord :psykoanalys; psykoterapi; psykoanalytiker; psykoterapeut; emotion; emotionellt arbete; härbärgera psychoanalysis; psychotherapy; psychoanalyst; psychotherapist; emotional labor; containing; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka psykoanalys betraktat som emotionellt arbete i enlighet med Hochschild (1983). Inom såväl psykologin som sociologin har förekomsten och effekterna av emotionellt arbete för många yrkesgrupper studerats. Mycket lite har publicerats om emotionellt arbete i psykoterapi. LÄS MER

 3. 3. Att hitta njutning i den biologiska skräcken : Ett undersökande av den kvinnliga kroppen i den samtida biologiska skräckfilmen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Frida Hillbert; [2020]
  Nyckelord :Skräck; biologisk skräck; Psykoanalys; feminism; fetischism; voyeurism; abjektion;

  Sammanfattning : Den biologiska skr􏰍äcken eller kallad p􏰎å engelska 􏰏body horror􏰐􏰍är en subgenre av skräck som visar människokroppen i syfte till att kränka, kroppsligt eller psykologiskt för att framhäva en obehaglig och skrämmande känsla hos åskådaren. Teman som avvikande kön, mutationer, zombiefiering eller onaturliga rörelser av kroppen är vanliga inom denna genre. LÄS MER

 4. 4. När döden kommer in i terapirummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Camilla Enoxon; [2020]
  Nyckelord :Psychodynamic; Psychotherapy; Death; Dying patient; Terminally ill; Psykodynamisk; Psykoterapi; Död; Döende patient; Livshotande sjukdom;

  Sammanfattning : Inledning: Psykoterapi och psykoanalys är påfallande frånvarande i studier när det gäller palliativ vård och död. Syftet med denna undersökning är att undersöka hur psykoterapeuter arbetar i terapi med döende patienter. LÄS MER

 5. 5. YAYOI KUSAMA - spåren av traditionellt japanskt konsthantverk, med särskilt fokus på Shibori, i hennes tidiga konst i New York på 1950- och 1960-talet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Annika Damirjian; [2019]
  Nyckelord :Yayoi Kusama • Infinity Net • Soft Sculptures • Obsession Art • Shibori • Japanskt konsthantverk • Soetsu Yanagi • Mingei • Receptionshistoria • Eurocentriskt narrativ;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöker jag om det finns en korrelation mellan den japanska konstnären Yayoi Kusamas tidiga konst i New York under 1950- och 1960-talet, och traditionellt japanskt konsthantverk, med särskilt fokus på Shibori, den metod som används för att färga tyg. Det finns tydliga visuella likheter, men också likheter i materialitet och i det taktila hantverket, mellan den teknik och metod som används i Shibori, och Kusamas så kallade Soft Sculptures. LÄS MER