Sökning: "psykoanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade ordet psykoanalys.

 1. 1. KONSTENS STARKA VERKAN En studie av Freuds idéer om den estetiska erfarenheten i ”Michelangelos Mose”

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Julia Nyberg; [2023-01-24]
  Nyckelord :Freud; Psychoanalysis; Aesthetics; Aesthetic experience; The Moses of Michelangelo; Turn of the Century; Vienna; Psykoanalys; Estetisk erfarenhet; Michelangelos Mose; Sekelskiftet; Wien; Estetik;

  Sammanfattning : This thesis analyses Freud’s thoughts on the aesthetic experience through a close reading of his essay “The Moses of Michelangelo” (1914), an overview of his other works about art and literature as well as his historical and discursive context. The historical context is the turn of the century Vienna and Freud’s bi-ography, the discursive context contains Freud’s references to art historians and the contemporary art theories. LÄS MER

 2. 2. Förälderns århundrade : Synen på praktisk kunskap hos psykoanalytikern Donald Winnicott

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Humlan Majuri; [2023]
  Nyckelord :Winnicott; praktisk kunskap; intuitiv kunskap; kunskapshistoria; psykoanalys; föräldraskap; moderskap;

  Sammanfattning : In this study I discuss the forms of practical knowledge inherent in parent-child-relation, as described by the british pediatrician and psychoanalytic DonaldWinnicott. Winnicott was a successful broadcaster for the BBC during and after thesecond world war, he spoke on subjects concerning child rearing, psychology andfamily dynamics. LÄS MER

 3. 3. Naturens blick : Hur skapas den alternativa blicken i den visuella texten The Revenant?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Natalija Kedžić; [2023]
  Nyckelord :the gaze of nature; spectatorship; eco-trauma film; psychoanalysis; naturens blick; åskådarskap; ekotraumafilm; psykoanalys;

  Sammanfattning : The Revenant (Alejandro González Iñárritu, 2015) is a film that invites the audience to rediscover the gaze of nature that has been a part of cinema since its birth. Nature is often treated as a tool to broaden our understanding of the inner world of humans but it is rarely explored in the manner that allows us to deepen our understanding of nature. LÄS MER

 4. 4. Vad gör jag? : En vetenskaplig essä om förskollärarpraktiken och det sociokulturella lärandets ideologiska konturer

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Monica Mitlin; [2023]
  Nyckelord :Preschool; autism; practical knowledge; sociocultural pedagogy; capitalist ideology; ordinary language philosophy; Marxist psychoanalysis; Förskola; autism; praktisk kunskap; sociokulturell pedagogik; kapitalistisk ideologi; vardagsspråksfilosofi; marxistisk psykoanalys;

  Sammanfattning : This essay sets out to examine my own practical knowledge as a socioculturally inspired preschool teacher conditioned by a capitalist ideology. Louis Althusser’s concept of ideology,as something reproduced by daily human actions, is used and the focus rests on language, or rather language use, especially in relation to the ‘autistic child’ as met in the preschool context. LÄS MER

 5. 5. Semiotik och psykoanalys i filmberättande : En visuell analys av I'm Thinking of Ending Things om hur semiotiska tecken används ur ett psykoanalytiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Amanda Karlsson; [2022]
  Nyckelord :psykoanalys; semiotiska tecken; Nordamerika; semiotik; narrativ; visuell analys;

  Sammanfattning : Jag har gjort en visuell analys ur ett psykoanalytiskt perspektiv av grisen som semiotiskt tecken i filmen I'm Thinking of Ending Things. Jag har valt att titta närmare på just grisen som semiotisk symbol eftersom den är starkt närvarande i filmen samt djupt integrerad i nordamerikansk kultur. LÄS MER