Sökning: "psykoanalytisk uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden psykoanalytisk uppsats.

 1. 1. Den röda linjen : En psykoanalytisk och feministisk undersökning av Gillian Dysons konstverk Sine

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hannah Pontén; [2015]
  Nyckelord :Gillian Dyson; Sine; Performance; Psykoanalys; Feminism; Röd; Linje; Panofsky; Ikonologi; Ikonografi; Kvinnokroppen; Kvinnliga konstnärer;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras Gillian Dysons performancekonstverk Sine ur ett psykoanalytiskt och feministiskt perspektiv. Upplägget för uppsatsen följer Erwin Panofskys ikonologiska tolkningsmodell för att tydliggöra de olika skikt som står att finna i verket. LÄS MER

 2. 2. "som en pinsam och förvirrad dröm föreföll honom hans lif" : En psykoanalytisk läsning av Hjalmar Söderbergs Martin Bircks ungdom med fokus på Martins relation till modern

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Karin Dellskog; [2012]
  Nyckelord :Hjalmar Söderberg; Martin Bircks ungdom; psykoanalys; oidipuskomplex;

  Sammanfattning : I min uppsats vill jag inbjuda till en alternativ tolkning av Hjalmar Söderbergs Martin Bircks ungdom (1901). Syftet med uppsatsen är att ge förståelse för Martin Bircks karaktär och handlande genom att belysa den centrala relationen mellan Martin och modern. LÄS MER

 3. 3. Barndomen som en metafor : En studie av Agnes von Krusenstjernas Tony växer uppoch Inger Edelfeldts Breven till Nattens Drottningi psykoanalytisk belysning

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Olga Engfelt; [2012]
  Nyckelord :Barndomens metaforik; mognadsprocess i barndomsskildringar; psykoanalysen; arketypsteori; jagtillstånd; drömtydning; intertextualitet; Agnes von Krusenstjerna; Inger Edelfeldt;

  Sammanfattning : I fokus för denna uppsats står barndomens metaforik i två litterära verk, nämligen Agnes von Krusenstjernas Tony växer upp (1922) och Inger Edelfeldts Breven till NattensDrottning (1985). Syftet men uppsatsen är att undersöka hur uppfattningen om barndomen konstrueras och förändras i litterära verk från skilda tider. LÄS MER

 4. 4. Felinlärt beteende eller omedvetna motiv - en diskursanalytisk litteraturstudie kring spelberoende utifrån kognitiv beteendeterapi(KBT) samt psykoanalytisk/psykodynamisk teori.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rebecca Rellmark; [2010-03-22]
  Nyckelord :Spelberoende; diskurs; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : I takt med att spelberoende alltmer har börjat uppmärksammas och problematiseras i samhället, har det utvecklats olika diskurser kring fenomenet. Hur kan det komma sig att människor utvecklar ett spelberoende? Vilka förklaringar finns? Finns det något gemensamt kulturellt behov i vårt samhälle kring spel om pengar? Syftet med denna uppsats är att undersöka två olika diskurser kring spelberoende – kognitiv beteendeterapi (KBT) samt psykoanalytisk/psykodynamisk teori. LÄS MER

 5. 5. Socioreligiösa orsaker till neurotiska ochdestruktiva beteende : en teoretisk uppsats om hur psykoanalysen kan vara väsentlig för religionssociologin.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Thord Eriksson; [2007]
  Nyckelord :religionssociologi; neuroser; psykoanalys; psykoanalys och religion; psykoanalys och kultur; personlighet; Religious Studies and Theology; Religion och teologi; Psychology; Psykologi; Philosophy and Religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem/Bakgrund: Upplevelsen av ett neurotiskt beteende är ett psykologiskt fenomen och ofta är det den psykologiska vetenskapen som forskar inom ämnet. Vad som inte får förringas är att konstruktionen av neuros innefattar sociologiska och socialpsykologiska orsaker. LÄS MER