Sökning: "psykodynamiskt synsätt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden psykodynamiskt synsätt.

 1. 1. “Vi stannade ju för barnen” - Psykodynamikers upplevelser av yttre krav i barn- och ungdomspsykiatrin

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Joakim Roos; [2021-06-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Offentlig verksamhet i Sverige är ofta toppstyrd och med ekonomiska incitament, vilket kan medföra motsättningar mellan auktoriteter och deras anställda. I denna studie undersöktes hur psykodynamiskt intresserade psykologer och psykoterapeuter verksamma inom barn- och ungdomspsykiatri beskriver och hanterar yttre krav och styrningar. LÄS MER

 2. 2. Flickor med självskadebeteende : en kvalitativ intervjustudie med tre professionella behandlare

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Sara Svensson; [2006]
  Nyckelord :Självskadebeteende; Självskadande beteende; Självdestruktivitet;

  Sammanfattning : Ämnet för denna studie var professionella behandlares syn på självskadebeteende bland unga flickor. Självskadebeteende är något som på senare tid rapporterats i media som ett ökande problem. LÄS MER