Sökning: "psykofarmaka och biverkningar"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden psykofarmaka och biverkningar.

 1. 1. Förekomst av fallolyckor hos äldre : och dess associationer med användning av antihypertensiva läkemedel och läkemedel som påverkar nervsystemet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Siri Näslund; [2012]
  Nyckelord :Fallolyckor; jämförande; statistik; läkemedelsanvändning; äldre; personer; Fristående kurs;

  Sammanfattning : Bakgrund: Läkemedel är den vanligaste medicinska behandlingsformen för äldre människor. Oftast används läkemedel mot hjärt- kärlsjukdomar, sömnproblem, psykofarmaka och smärtstillande. Förutom de avsedda effekterna av dessa läkemedel kan de även orsaka biverkningar som yrsel och konfusion vilket i sin tur kan leda till fallolyckor. LÄS MER

 2. 2. Patienters följsamhet i medicinsk behandling vid psykossjukdom : -en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Evelina Persson; Erica Karlström; [2008]
  Nyckelord :compliance; biverkningar; förståelse; information; läkemedelsbehandling;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Bakgrund: Cirka hälften av de patienter som fått diagnosen psykos sjukdom fullföljer inte sin medicinering trots att psykofarmaka visat sig vara den mest effektiva behandlingen för att reducera symtom. För de som inte följer behandlingen kan symtomen förvärras. LÄS MER

 3. 3. Äldre och psykofarmaka : Några sjuksköterskors uppfattning

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Madeleine Envall; [2005]
  Nyckelord :Äldre; Psykofarmaka; Biverkningar; Kvalitetsbrister; Sjuksköterskan; Alternativa metoder;

  Sammanfattning : Nearly nine percent of the population in Sweden are 75 years or older. Still they consume more than a quarter of all medicines. This increased use, is specially noticeable in nursing home residents, where the elderly is using a average of 8-10 preparations per day. LÄS MER