Sökning: "psykologer"

Visar resultat 1 - 5 av 218 uppsatser innehållade ordet psykologer.

 1. 1. En dragkamp mellan yrkesetik och yttre förhållanden - etisk stress hos psykologer inom barn- och ungdomspsykiatrin

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Sara Ekvall; [2022-02-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att undersöka upplevelser av etisk stress hos psykologer inom barn- och ungdomspsykiatrin. Tio psykologer intervjuades om sina upplevelser av etisk stress, vilka situationer som skapade etisk stress för dem i arbetet samt hur de hanterade den etiska stressen. LÄS MER

 2. 2. Psykologers upplevelse av arbetet med suicidnära barn och ungdomar på BUP

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Henrietta Parkkila; Ava Shamsipoor; [2022]
  Nyckelord :suicidal children and adolescents; psychologists; child and adolescent psychiatry; perceived organizational support; suicidnära barn och ungdomar; psykologer; barn- och ungdomspsykiatri; upplevt organisatoriskt stöd;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa ses som ett folkhälsoproblem bland barn och ungdomar. Psykiska besvär tidigt i livet ökar risken för suicidförsök. I åldersgruppen 10–19 år begår ungefär 50–60 personer suicid per år i Sverige. Psykologer på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) arbetar bland annat med suicidnära barn och ungdomar. LÄS MER

 3. 3. Finns det evidens för evidensen? En kvalitativ undersökning av evidensparadigmet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jonatan Wullt; [2022]
  Nyckelord :Evidence Paradigm; Research-Practice Gap; Clinical Psychology; Power; RCT-studies; Evidensparadigmet; Forskning-praktik gap; klinisk psykologi; makt; RCT-studier; Social Sciences;

  Sammanfattning : Evidensparadigmet har sedan 80-talet varit rådande inom psykologin som vetenskap och praktik. Kritiker till evidensparadigmet menar emellertid att den positivistiska forskning, framförallt RCT-studier, som bedrivs inom paradigmet vilar på antagandet som inte överensstämmer med den psykoterapeutiska praktiken. LÄS MER

 4. 4. När patienter gör sig illa: en tematisk analys av psykologers syn på bemötande av självskadebeteende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Dennis Josefson Repka; Anna Lindblom; [2022]
  Nyckelord :självskadebeteende; bemötande; psykologer; NSSI non-suicidal self-injury; attitudes; psychologists; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att personer som skadar sig själva tenderar att uppleva mötet med vården negativt. Vårdpersonal kan ha negativa attityder till självskadebeteende, och deras möten med patienter kan väcka känslor av frustration, uppgivenhet och oro, vilket kan påverka bemötandet. LÄS MER

 5. 5. Det blir bättre sen - psykologers berättelser om övergången från studier till yrkesliv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nanna Tysk; Ebba Vännberg; [2022]
  Nyckelord :psychologist in training; Life History Calendar; narrative analysis; transition to working life; well-being; PTP-psykolog; livshändelsekalender; narrativ analys; övergång till arbetslivet; välmående;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat på att övergången från studier till yrkesliv är en kritisk period där övergångschock kan förekomma. Detta har visat sig gälla även psykologer tidigt i karriären. Det saknas däremot en djupare förståelse kring övergången hos PTP-psykologer i Sverige. LÄS MER