Sökning: "psykologer"

Visar resultat 1 - 5 av 250 uppsatser innehållade ordet psykologer.

 1. 1. Kunskap, förmåga och self-efficacy : Skattningar från nyexaminerade psykologer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Rebecka Lindblom; Magda Sundén; [2023]
  Nyckelord :professionell self-efficacy; self-efficacy; nyexaminerade psykologer; psykolog; kunskap; kunskaper; förmåga; förmågor; utbildning; utbildningsmål; utbildningsrelaterad; psykologprogram; lärosäte;

  Sammanfattning : A challenge for Programmes for Master of Science in Psychology is to provide students with the knowledge and abilities required to handle the psychology profession. Later, when the students enter the profession, they are expected to rely on their competence and ability to perform psychological work as well as understand their knowledge gaps and limitations. LÄS MER

 2. 2. Terapeuters upplevelse av arbetet med klientens agens i psykoterapi : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Simone Thejll; Tim Önning; [2023]
  Nyckelord :agency; therapists experience; thematic analysis; psychotherapy; agens; terapeuters upplevelse; tematisk analys; psykoterapi;

  Sammanfattning : Agens, vilket definieras som klientens upplevelse av att intentionellt kunna handla utifrån önskade och förväntade utfall, men också upplevelsen av att kunna påverka utgången av sitt liv, har i tidigare forskning lyfts fram som en potentiell common factor och psykologisk förändringsmekanism vid psykoterapeutisk behandling. Föreliggande studie syftade till att undersöka terapeuters upplevelse av arbetet med klientens agens i psykoterapi. LÄS MER

 3. 3. Therapeutic orientation bias & personal values: A study on Swedish psychologists

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ruben Arwidsson; Johannes Bodén; [2023]
  Nyckelord :therapeutic orientation; psychodynamic therapy; cognitive behavioral therapy; personal value preferences; explicit bias; terapiorientering; psykodynamisk terapi; kognitiv beteendeterapi; personliga värderingspreferenser; explicit bias;

  Sammanfattning : Psychodynamic therapy (PDT) and Cognitive behavioral therapy (CBT) are the main Therapeutic Orientations (TO) in Sweden and this study aims to explore the relationship between psychologists personal value preferences and their inclination toward PDT/CBT. Furthermore, the study explored if there is a tendency to explicitly appreciate one TO and depreciate the other (explicit bias) and additionally, if that tendency is associated with personal value preferences. LÄS MER

 4. 4. STUDENT-LED STRESS- AND SLEEP-INTERVENTIONS : Longitudinal changes in mental health symptoms for primary care patients

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Törnström; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mental health issues are a growing problem, and vast contributors are stress-related mental health issues and sleep problems. The health care system is struggling to adjust, and to calibrate the right interventions to the right patients at the right time. LÄS MER

 5. 5. Bestar, vildar och banditer. Om känslor i Apuleius Metamorphoses

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Antikens kultur och samhällsliv

  Författare :Daniel Garfvé; [2023]
  Nyckelord :Apuleius; Metamorphoses; emotions; bandits; animals; Rome; Apuleius; Metamorphoses; emotions; bandits; animals; Rome;

  Sammanfattning : Folksägen har haft en djup kulturell betydelse under mänsklighetens historia. Som en form av muntligt och litterärt historieberättande som användes för att presentera olika typer av kunskap och förmedla livsläxor till människor som lever i olika kulturer som ständigt utvecklas. LÄS MER