Sökning: "psykologi ämnen"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden psykologi ämnen.

 1. 1. "Frihet under ansvar" : - En kvalitativ studie om vad som motiverar medarbetare att stanna kvar på en arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Jonna Ljungström; [2021]
  Nyckelord :Motivation; job satisfaction; employees; labour mobility; Motivation; arbetstillfredsställelse; medarbetare; rörlighet på arbetsmarknaden;

  Sammanfattning : The rate at which people change jobs is high, including in Sweden. Previous research has shown that work motivation and job satisfaction affect the performance and wellbeing of co-workers among other things. Therefore, the purpose of this study was to examine what motivates employees to stay at a company. LÄS MER

 2. 2. Ansvar vid olyckor med farliga och skadliga ämnen vid sjötransport

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Nour Ahmad Abed Ali; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Upplevelser och förändringar i rollen som ledare och hos individen under samt efter genomgången kurs i UGL : Utveckling av Grupp och Ledare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Anna Hjertell; Marie Krabbsjö; [2020]
  Nyckelord :UGL; experience-based; leader; leadership role; leadership; group development; dynamics; individual; personal development; semi-structured interview; thematic analysis; UGL; upplevelsebaserad; ledare; ledarroll; ledarskap; grupputveckling; dynamik; egen individ; personlig utveckling; semistrukturerad intervju; tematisk analys;

  Sammanfattning : En sökning på ledarskapsutveckling via Google och databasen APA PsycInfo renderar sammanlagt drygt 200 000 träffar. Detta tyder på ett stort intresse för ledarskapsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Sexualbrott mot barn på internet Online förövares strategier för att utnyttja barn : - en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Adarshprit Kaur; [2019]
  Nyckelord :Child pornography; grooming; internet; child abuse; crime; online predators; Barnpornografi; gromning; internet; barnövergrepp; brottslighet; online förövare;

  Sammanfattning : Sexualbrott mot barn på internet har blivit ett världsproblem som ständigt växer. Med den nya teknologin som konstant utvecklas bildas även nya möjligheter för förövare att utnyttja barn på internet. LÄS MER

 5. 5. Komplext och omväxlande med roller som kolliderar. En kvalitativ studie om högstadielärares upplevda arbetsmotivation.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofia Nyberg; Cecilia Andersson; [2018]
  Nyckelord :motivation; högstadielärare; skola; kvalitativ studie; arbetstillfredsställelse; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utifrån en kvalitativ ansats undersöka högstadielärares motivation i deras dagliga arbete. I undersökningen har lärarna fått reflektera och berätta om sin självupplevda motivation, hur de upplever sina arbetsuppgifter och hur deras yrke påverkar dem personligen. LÄS MER