Sökning: "psykologi ämnen"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden psykologi ämnen.

 1. 1. Sexualbrott mot barn på internet Online förövares strategier för att utnyttja barn : - en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Adarshprit Kaur; [2019]
  Nyckelord :Child pornography; grooming; internet; child abuse; crime; online predators; Barnpornografi; gromning; internet; barnövergrepp; brottslighet; online förövare;

  Sammanfattning : Sexualbrott mot barn på internet har blivit ett världsproblem som ständigt växer. Med den nya teknologin som konstant utvecklas bildas även nya möjligheter för förövare att utnyttja barn på internet. LÄS MER

 2. 2. Komplext och omväxlande med roller som kolliderar. En kvalitativ studie om högstadielärares upplevda arbetsmotivation.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofia Nyberg; Cecilia Andersson; [2018]
  Nyckelord :motivation; högstadielärare; skola; kvalitativ studie; arbetstillfredsställelse; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utifrån en kvalitativ ansats undersöka högstadielärares motivation i deras dagliga arbete. I undersökningen har lärarna fått reflektera och berätta om sin självupplevda motivation, hur de upplever sina arbetsuppgifter och hur deras yrke påverkar dem personligen. LÄS MER

 3. 3. Modern hälsooro, stress och somatisering som möjliga riskfaktorer för utveckling av särskild miljökänslighet

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Joakim Suikki; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Modern hälsooro (MHO) har visat sig korrelera med särskilda miljökänsligheter, och flera olika somatiska symtom har korrelerat med både MHO och särskilda miljökänsligheter. Denna studie ämnade undersöka om MHO, stress och somatisering kan vara möjliga riskfaktorer för utvecklandet av särskild miljökänslighet för luktande/stickande ämnen och elektromagnetiska fält. LÄS MER

 4. 4. Undervisningsämne, har det en avgörande roll för lärarens stressnivå? : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Gabriel Andersson; Jepser Engstrand; [2017]
  Nyckelord :stress; undervisningsämne; grundskollärare; undervisningsprocess; PSS;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att studera ifall det fanns någon skillnad i stressnivå mellan lärare i olika undervisningsämnen. Tidigare forskning visar att lärare i olika ämnen lägger ner olika mycket tid i undervisningsprocessen (planering, undervisning, dokumentation och bedömning/återkoppling). LÄS MER

 5. 5. Ledarskap i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Daniel Dagnell; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to increase our understanding of what constitutes a good leadership in social work. The questions I've chosen are: what competencies are important for a leader in social work? What values and/or ethical principles are important to have/follow as a leader in social work? To get an insight into how you look at leadership in social work in a Swedish context, I have made interviews with fifteen leaders, each and every one of them working within the field of social work. LÄS MER