Sökning: "psykologi beslutsfattande"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden psykologi beslutsfattande.

 1. 1. Innovativt Groupthink : En studie av det socialpsykologiska fenomenet groupthink i innovationsarbete

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Isabelle Malmkvist; Ida Norén; [2021]
  Nyckelord :Innovation process; Social psychology; Leadership; Decision-making; Innovationsprocess; Groupthink; Social psykologi; Ledarskap; Beslutfattande;

  Sammanfattning : Forskningsfrågor: •Hur upplever ledare fenomenet Groupthinkinom innovation och utvecklingsarbete och hur det yttrar sig i deras team? •Hur kan en förståelse för Groupthinkförändra processer för beslutsfattanden? Syfte: Huvudsyftet med studien är att öka kunskapen om GT och dess förekomst upplevs hos ledare för innovation och utvecklingsprojekt inom svenska organisationer. Vidare är syftet att skapa en uppfattning av hur en bredare förståelse för GT kan förändra ledares arbetssätt vid beslutsfattande. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av risk i svenska aktiesparares portföljer. En analys av riskperception, riskbenägenhet och överdriven självsäkerhet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Erik Myrenfors; Alexander Sorte; [2020]
  Nyckelord :riskperception; överdriven självsäkerhet; risk propensity scale; beteendekonomi; aktiehandel; beslutsfattande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Antalet aktiesparare ökar varje år. Psykologin på finansmarknaden är komplicerad och beskrivs idag som en orsak till marknadens irrationella avvikelser. Det är därför viktigt att öka förståelsen för psykologins magnitud och dess koppling till variationen bland privata aktiesparares framgång. LÄS MER

 3. 3. Framing effect in time of a pandemic: A more realistic Asian Disease Problem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Moa Nilsson; Robin Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Decision making; Asian Disease Problem; framing effect; coronavirus; COVID-19; fear; social attachment.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Coronaviruset sprids nu över hela världen, vilket skapar utmaningar för både individer och samhället i sin helhet. Pandemin påverkar personer på en psykologisk nivå, även om de kanske inte vet om det själva. LÄS MER

 4. 4. Beslutsprocesser vid näthandel : Fyra narrativ

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Annika Gärdén; [2020]
  Nyckelord :Decision-making; decision-making process; naturalistic decision-making; online shopping; think-aloud; qualitative; Beslutsfattande; beslutsprocess; naturalistiskt beslutsfattande; näthandel; e- handel; think-aloud; kvalitativ;

  Sammanfattning : Människor fattar inte alltid optimala och rationella beslut, och det finns olika teorier som förklarar dessa mer irrationella beslutsprocesser. Naturalistiskt beslutsfattande handlar om att undersöka hur människor faktiskt fattar beslut i verkliga situationer. LÄS MER

 5. 5. Effekten av skuld och sociala grupper på uppvisad dubbelmoral

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kristina Holmgren; Hanna Persson; [2019]
  Nyckelord :dubbelmoral; ingruppsfavoritism; ingruppsmedlem; utgruppsmedlem; skuld; moraliskt beslutsfattande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Att anses vara en moralisk person är en strävan som de allra flesta har. Trots detta verkar det finnas en diskrepans mellan de etiska principer vi säger oss stå bakom och vårt faktiska agerande, ett fenomen kallat dubbelmoral. LÄS MER