Sökning: "psykologi gärningsmän"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden psykologi gärningsmän.

 1. 1. Kan sinnesstämning påverka verbal överskuggning vid ansiktsigenkänning?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Angelica Svelander; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Brottsvittnens utsagor om gärningsmän är oftast avgörande för att identifiera gärningsmannen. Det är av vikt att undersöka hur dessa vittnen bör behandlas och förhöras för att dessa ska kunna ge en så korrekt beskrivning som möjligt av gärningsmannen. LÄS MER

 2. 2. Medgärningsmannaskap : -gränsdragningen mellan medhjälp och (med)gärningsmannaskap

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Hanna Nilsson; [2010]
  Nyckelord :straffrätt; medgärningsmannaskap; medverkan; medhjälp;

  Sammanfattning : Framställningens syfte är att utreda var gränsen mellan medgärningsmannaskap och medhjälp skall dras. För att få en helhetsbild och en ökad förståelse för området behandlas dock hela medverkansläran. Det som får störst utrymme i uppsatsen är hur praxis gällande medgärningsmannaskap har utvecklats de senaste årtiondena. LÄS MER

 3. 3. Medverkan - en utveckling i rättspraxis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Janette Stjernström; [2009]
  Nyckelord :medverkan; gärningsman; medgärningsman; medhjälp;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att beskriva samt reflektera över hur gällande rätt har utvecklats genom rättspraxis när det gäller regleringen avseende ansvar vid medverkan till brott. Ytterligare ett syfte är att försöka tydliggöra var, och om, några juridiskt relevanta gränser mellan gärningsmän, medgärningsmän och medhjälpare kan utläsas ur praxis. LÄS MER