Sökning: "psykologi i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 446 uppsatser innehållade orden psykologi i skolan.

 1. 1. Dark Patterns in Digital Buy Now Pay Later Services

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Isabella Johannesson; [2021]
  Nyckelord :Buy Now Pay Later; Dark Patterns; Digital Payments; Digital Invoice Services; Ethics; Pay After Delivery;

  Sammanfattning : Buy Now Pay Later (BNPL) is a financial service whereby customers defer payment on a purchase against a short-term debt. While BNPL services have a long history, digital invoice services are now the largest market for BNPL. For the study, two of the largest providers in Sweden, and their checkout interfaces were reviewed for dark patterns. LÄS MER

 2. 2. Normering och undersökning av övningseffekt på ordavkodningstesten A1-A4 på mellanstadieelever i kommunala grundskolor : en kvantitativ tvärsnittsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Isabella Kadar; Lars-Johan Kroon; [2021]
  Nyckelord :Word decoding; re-testing; practice effect; reading disability; dyslexia; Ordavkodning; upprepad testning; övningseffekt; lässvårigheter; dyslexi;

  Sammanfattning : Upp till 20% av alla barn drabbas av någon form av läs- och skrivsvårigheter. För kunna utvärdera de interventioner och anpassningar som skolan gör för dessa barn behövs valida och reliabla testinstrument. LÄS MER

 3. 3. IKBT på agendan: en ny behandlingsmetod på BUP Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Annika Nilsson Wendel; Fina Hendrika Petersson; [2021]
  Nyckelord :Keywords: ICBT; Child and adolescent psychiatry; Parent-dedicated chapters; Therapists; Implementation; Surveys; Föräldramoduler; Behandlare; Implementering; Enkäter; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Internet KBT (IKBT) har funnits för vuxna sedan slutet av 1990-talet. Under senare år har IKBT utvecklats för barn och ungdomar men forskningen är begränsad. IKBT-programmet ”Ångesthjälpen ung” implementerades på BUP i Region Skåne 2017. LÄS MER

 4. 4. Relationen mellan skola och hem i tider av ökad yttre kontroll och styrning : En diskursanalys av lärares veckobrev

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Amanda Vemmerstad; [2021]
  Nyckelord :veckobrev; föräldrasamverkan; hem och skola; lärare och föräldrar; lärare och vårdnadshavare; lärares autonomi; marknad; new public management; skriven kommunikation; kritisk diskursanalys; diskursiv psykologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur lärare framställer relationen mellan skola och hem i sin skriftliga kommunikation i form av veckobrev riktade till vårdnadshavare. En diskursanalytisk ansats har använts där kritisk diskursanalys och diskursiv psykologi har kombinerats. LÄS MER

 5. 5. Arbetet bortom den administrativa närvarorapporteringen - En kvantitativ studie om huruvida attityd och motivation predicerar niondeklassares skolnärvaro

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Florina Lajqi; Belma Dzamastagic; [2021]
  Nyckelord :närvaro; attityder till skolan; motivation; Theory of Planned Behavior; Self- Determination Theory; attendance; school attitudes; Social Sciences;

  Sammanfattning : En bristande närvaro kan för elever komma att innebära en risk för misslyckande i skolan och därmed även till negativa konsekvenser i senare livsskeden. Därför är närvaro en viktig del av elevers skolgång, mer specifikt en viktig förutsättning för en framgångsrik skolgång. LÄS MER