Sökning: "psykologi i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 476 uppsatser innehållade orden psykologi i skolan.

 1. 1. Gymnasieskolan som en salutogen arbetsplats : En kvalitativ studie om gymnasielärares uppfattning om vad som gör en arbetsplats hälsosam.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Anna Englastad; [2024]
  Nyckelord :KASAM; salutogen arbetsplats; gymnasielärare; meningsfullhet; begriplighet; hanterbarhet;

  Sammanfattning : Gymnasielärare har ett stressigt och komplext jobb, för att få lärare att stanna kvar i yrket behöver forskning bedrivas kring vad som är salutogent med arbetet. Studier har tidigare utförts kring hur teorin om en känsla av sammanhang (KASAM) kan användas för att arbeta salutogent. LÄS MER

 2. 2. Varför räkna i matematiken?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Viktor Arohlén; [2023-04-18]
  Nyckelord :inre motivation; yttre motivation; matematikundervisning; self-determination theory;

  Sammanfattning : Elevers motivation i matematik är en viktig förutsättning för att kunna bedriva matematikundervisning. Mest gynnsamt är så kallad inre motivation, att en handling utförs endast för individen skull, och i fallet med matematik för nöjet och tillfredställelsen av själva ämnet. LÄS MER

 3. 3. Att berätta eller inte berätta om mobbning i skolan : Hur kön, social självtillit och auktoritativt lärarledarskap sammanhänger med mellanstadieelevers intention att berätta om egen utsatthet av mobbning för vuxna i skolan

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Agnes Werner; Lina Bergqvist; [2023]
  Nyckelord :psykologi; socialpsykologi; mobbning; mobbning i skolan; social självtillit; auktoritativt lärarledarskap; berätta; hinder;

  Sammanfattning : Syftet med det aktuella examensarbetet var att undersöka hur kön, social självtillit och elevens uppfattning av lärarens auktoritativa ledarskap sammanhängde med mellanstadieelevers intention att berätta om utsatthet för mobbning för skolpersonal samt hur det sammanhängde med elevens upplevelse av hinder för att berätta om utsatthet för mobbning för skolpersonal. I studien deltog 370 mellanstadieelever (62. LÄS MER

 4. 4. Lärares attityder gentemot elevfrånvaro i gymnasieskolan : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Rebecka Viklund; Sofia Olsson; [2023]
  Nyckelord :Frånvaro; gymnasiet; lärare; attityd; inställning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka gymnasielärares attityder mot elevfrånvaro i svenska gymnasieskolor. Studiens frågeställning var “Hur ser gymnasielärares attityder till elevfrånvaro ut?”. LÄS MER

 5. 5. Barn och ungdomars psykiska hälsa i skolan : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Evelina Ramstedt; Elin Holm Sundqvist; [2023]
  Nyckelord :Children; Youths; School; Mental health; Mental illnes; Stress; Barn; Ungdomar; Skola; Psykisk hälsa; Psykisk ohälsa; Stress;

  Sammanfattning : Kandidatuppsatsen är en kvalitativ studie. Den psykiska ohälsan har ökat bland barn och ungdomar idag, även kraven i skolan och i samhället har ökat. Sociala medier och barns ökande skärmtid har också en negativ inverkan på barn och ungdomars psykiska mående. LÄS MER