Sökning: "psykologi i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 441 uppsatser innehållade orden psykologi i skolan.

 1. 1. Normering och undersökning av övningseffekt på ordavkodningstesten A1-A4 på mellanstadieelever i kommunala grundskolor : en kvantitativ tvärsnittsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Isabella Kadar; Lars-Johan Kroon; [2021]
  Nyckelord :Word decoding; re-testing; practice effect; reading disability; dyslexia; Ordavkodning; upprepad testning; övningseffekt; lässvårigheter; dyslexi;

  Sammanfattning : Upp till 20% av alla barn drabbas av någon form av läs- och skrivsvårigheter. För kunna utvärdera de interventioner och anpassningar som skolan gör för dessa barn behövs valida och reliabla testinstrument. LÄS MER

 2. 2. IKBT på agendan: en ny behandlingsmetod på BUP Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Annika Nilsson Wendel; Fina Hendrika Petersson; [2021]
  Nyckelord :Keywords: ICBT; Child and adolescent psychiatry; Parent-dedicated chapters; Therapists; Implementation; Surveys; Föräldramoduler; Behandlare; Implementering; Enkäter; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Internet KBT (IKBT) har funnits för vuxna sedan slutet av 1990-talet. Under senare år har IKBT utvecklats för barn och ungdomar men forskningen är begränsad. IKBT-programmet ”Ångesthjälpen ung” implementerades på BUP i Region Skåne 2017. LÄS MER

 3. 3. Relationen mellan skola och hem i tider av ökad yttre kontroll och styrning : En diskursanalys av lärares veckobrev

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Amanda Vemmerstad; [2021]
  Nyckelord :veckobrev; föräldrasamverkan; hem och skola; lärare och föräldrar; lärare och vårdnadshavare; lärares autonomi; marknad; new public management; skriven kommunikation; kritisk diskursanalys; diskursiv psykologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur lärare framställer relationen mellan skola och hem i sin skriftliga kommunikation i form av veckobrev riktade till vårdnadshavare. En diskursanalytisk ansats har använts där kritisk diskursanalys och diskursiv psykologi har kombinerats. LÄS MER

 4. 4. Arbetet bortom den administrativa närvarorapporteringen - En kvantitativ studie om huruvida attityd och motivation predicerar niondeklassares skolnärvaro

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Florina Lajqi; Belma Dzamastagic; [2021]
  Nyckelord :närvaro; attityder till skolan; motivation; Theory of Planned Behavior; Self- Determination Theory; attendance; school attitudes; Social Sciences;

  Sammanfattning : En bristande närvaro kan för elever komma att innebära en risk för misslyckande i skolan och därmed även till negativa konsekvenser i senare livsskeden. Därför är närvaro en viktig del av elevers skolgång, mer specifikt en viktig förutsättning för en framgångsrik skolgång. LÄS MER

 5. 5. Personlig assistans i skolan : en rättsvetenskaplig studie av skyddet mot påtvingade kroppsliga ingrepp för barn med funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Hanna Lindskog; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER