Sökning: "psykologi kasam"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden psykologi kasam.

 1. 1. ”Det känns att man lever, det gör det” : En kvalitativ studie om äldre personers deltagande i sociala aktiviteter

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Sandra Heurlin; Maya Svensson; [2019]
  Nyckelord :Äldre; Sociala aktiviteter; Psykisk hälsa; Socialt kapital; Livsloppsperspektivet; KASAM;

  Sammanfattning : Den äldre befolkningen växer sig större världen över och Sverige är ett av de länder som i genomsnitt har den äldsta befolkningen. Forskning visar att det naturliga åldrandet bär med sig allvarliga riskfaktorer som kan leda till nedsatt psykisk hälsa och välbefinnande för den äldre befolkningen. LÄS MER

 2. 2. Omsorgsarbete, arbetstillfredsställelse och känsla av sammanhang : Jämförelser av arbetstidsutformning, kön och utbildning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Linda Winter Vikström; [2019]
  Nyckelord :SOC; job-satisfaction; healthcare; COPSOQ2; KASAM; arbetstillfredsställelse; omsorgsarbete; COPSOQ2;

  Sammanfattning : Omsorgsarbete innefattar känslomässigt krävande arbetsuppgifter som kan inverka negativt på hälsan. Stark känsla av sammanhang (Kasam) och hög arbetstillfredsställelse påverkar hälsan positivt, bidrar till produktivitet och personlig utveckling. LÄS MER

 3. 3. ”Asså, jag tror jag tar med mig mycket mer från terapin” : Avslutningsbrevets upplevda betydelse på kort och lång sikt, i ”Känsla av sammanhang – en metod på ungdomsmottagningen”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Isabel Enmark; Helen Timan; [2019]
  Nyckelord :korttidspsykoterapi; kasam; ungdomsmottagning; ungdomar; psykodynamisk; korttidsterapi; dynamic interpersonal therapy; avslutningsbrev; psykologi; avslut;

  Sammanfattning : Avslutningsbrev används i vissa psykoterapier. Det finns få studier kring patientens upplevelse av att få ett sådant. Åtta ungdomar har intervjuats med syfte att undersöka avslutningsbrevets upplevda betydelse utifrån metoden: ”Känsla av sammanhang – en metod på ungdomsmottagningen”. LÄS MER

 4. 4. Formellt föräldrastöd till föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar - en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Evelina Bäckström Blyckert; Linnea Sörensen; [2018]
  Nyckelord :Intellektuell funktionsnedsättning; föräldrar; föräldrastöd; föräldraförmåga;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler personer med en intellektuell funktionsnedsättning skaffar barn. Detta kräver fungerande metoder för att stötta dem i sitt föräldraskap om de är i behov av det. LÄS MER

 5. 5. Gymnasielärare och starkt KASAM - en möjlighet? : En kvalitativ studie om hur gymnasielärare upplever känsla av sammanhang på arbetsplatsen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Alexander Berglund; Forsberg Gustav; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att utifrån ett hälsoperspektiv genom intervjuer undersöka om lärare på gymnasiet anser att de upplever känsla av sammanhang på arbetsplatsen. Datainsamlingen genomfördes på olika skolor i Södra Sverige där lärare med minst fem års erfarenhet inom läraryrket intervjuades genom kvalitativa intervjuer. LÄS MER