Sökning: "psykologi locus of control"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden psykologi locus of control.

 1. 1. Predicting Pro-environmental Behaviours with Locus of Control and Ecoanxiety

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Filippa Sjöstrand; Emilie Hansen; [2020]
  Nyckelord :climate change; locus of control; ecoanxiety; trait anxiety; pro-environmental behaviours.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The climate crisis is not only affecting the physical world, but individuals’ mental health. The concept of ecoanxiety has reached major attention in the public discourse and more individuals report psychological consequences as a result of climate change. LÄS MER

 2. 2. Är onboarding nyckeln till arbetsmotivation? : En kvantitativ enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emma Karlsson; Isabella Johansson; [2020]
  Nyckelord :Psykologi; Arbets- och Organisationspsykologi; Arbetsmotivation; Onboarding; Self-Determination Theory; Locus of Control; Self-Efficiancy;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om en framgångsrik onboarding-process hade ett signifikant linjärt samband med arbetsmotivation. ”Onboarding” beskrivs som processen där en nyanställd introduceras till en ny tjänst och organisation (Caldwell & Peters, 2018). LÄS MER

 3. 3. ”Du som inte får bestämma” : En kvalitativ intervjustudie om mäns upplevelse av abort

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Ivana Vukadinovic; Malin Gustavsson Malki; [2020]
  Nyckelord :Male; abortion; IPA; locus of control; debt; shame; anger; grief; KaSam; Män; abort; IPA; Locus of Control; skuld; skam; ilska; sorg; KaSam;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine based on a qualitative method how men interpret that they have experienced an abortion, how they have interpreted that they have experienced the support of the environment afterwards, and what strategies they experienced that they used to manage the experience. Based on semi-structured interviews, five participants from Sweden described their experiences, which were then analyzed based on an inductive approach according to the method of interpretation Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). LÄS MER

 4. 4. Det minst dåliga: En kvalitativ studie av personals erfarenheter och upplevelser av positivt risktagande i form av ”nolltolerans” gentemot självskadebeteende inom psykiatrisk heldygnsvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Evelina Ingelsson Lindell; [2019]
  Nyckelord :nolltolerans; positivt risktagande; självskadebeteende; psykiatrisk heldygnsvård; upplevd självförmåga; kontroll-lokus; autonomi; zero tolerance; positive risk-taking; self-injurious behaviour; psychiatric inpatient care; self-efficacy; locus of control; autonomy; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur ”nolltolerans” gentemot självskadebeteende tillämpas inom den psykiatriska heldygnsvården och hur personalen upplever arbetet med metoden. Tolv anställda på en psykiatrisk klinik i Region Skåne intervjuades varpå en tematisk analys genomfördes. LÄS MER

 5. 5. Sänkta förväntningar- vägen till lycka? - En kvantitativ studie av sambandet mellan förväntningar, subjektivt välbefinnande och Locus of Control.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofia Lindström; Joanna Sjödahl; Charlotte Säfström; [2018]
  Nyckelord :High expectations; Low expectations; Locus of Control; Subjective Well Being; Positive psychology; Age; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka sambandet mellan faktorerna Locus of Control (LOC), förväntningar på framtiden och subjektivt välbefinnande. Tidigare forskning har visat på att intern LOC korrelerar med högt välbefinnande och extern LOC korrelerar med lågt välbefinnande. LÄS MER