Sökning: "psykologi undersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 420 uppsatser innehållade orden psykologi undersökning.

 1. 1. Mäns upplevelser av vänskapsrelationer : En kvalitativ undersökning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Mimoza Bajrami; [2020]
  Nyckelord :Friendship; social exchange; understanding; prosperous; community; social support; Vänskapsrelationer; socialt utbyte; förståelse; välmående; gemenskap; socialt stöd;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med föreliggande studie var att undersöka relationer där målgruppen var sju deltagande män som intervjuades bland åldrarna 25–35 år. Mäns upplevelser av vänskapsrelationer undersöktes utifrån Burnards (1991) 14-stegs process och resultatet kunde påvisa tre teman som fick namnet förtroende, känslor samt fritidsaktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Utåtriktad och motståndskraftig: En undersökning av extroverta individers nivå av resilience och emotionsregleringsstrategier.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Erik Berggren; Joakim Welwert; [2020]
  Nyckelord :Emotionsreglering; emotion regulation; resilience; extraversion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den föreliggande studien undersökte förhållandet mellan extraversion och resilience, resilience och emotionsreglering, extraversion och emotionsreglering, samt emotionsregleringens mediering av förhållandet mellan extraversion och resilience. Urvalsgruppen var studenter vid Lunds Universitet i Sverige, en population som tidigare inte undersökts i detta sammanhang. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av att få en ADHD-diagnos som vuxen : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Signe Rie Friis Jörgensen; Mahir Karaman; [2020]
  Nyckelord :ADHD; community; relationships; exclusion; difficulties.; ADHD; gemenskap; relationer; utanförskap; svårigheter.;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of the study is to see how different it can be to live with an ADHD, as well as how different it is to manage to get an ADHD diagnosis in adulthood. The information is gathered through several qualitative interviews with open questions. LÄS MER

 4. 4. Personliga assistenters anställningssituation - en kvantitativ tvärsnittsstudie av anställningskontrakt och psykologiska kontrakt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linn Holgersson Bergdahl; [2020]
  Nyckelord :personlig assistans; psykologiska kontrakt; tidsbegränsade anställningar; upplevd anställningsotrygghet; frivillighet i val av anställningsform; Social Sciences;

  Sammanfattning : In a changing labor market, the employment relationship between employer and employee is ever-changing. In previous studies, unlicensed assistive personnel have been ascribed poor working conditions, high job insecurity and low volition in their employment contracts. LÄS MER

 5. 5. Problematiskt spelande : En studie om socialekologiska faktorers samband med riskabelt dator- och tv-spelsbruk bland unga

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Natalie Patzer; [2020]
  Nyckelord :Internet Gaming Disorder; Gaming Addiction; problematic gaming; GAIT; Social-Ecological Approach; Internet Gaming Disorder; gaming Addiction; problematiskt spelande; GAIT; socialekologisk modell;

  Sammanfattning : Problematiskt dator- och tv-spelande är ett alltmer växande forskningsområde. Särskilt tonårspojkar är i flertal studier överrepresenterade och samband har visat sig till flertal sociala faktorer, men då forskningsmetoder och begreppsdefinition skilt sig åt har det varit svårt att dra konsekventa slutsatser av studieläget. LÄS MER