Sökning: "psykologisk frågeställning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden psykologisk frågeställning.

 1. 1. Negativa effekter av psykoterapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Psykoterapi; Umeå universitet/Psykoterapi

  Författare :Karin Helldahl; Carola Mattsson; [2016]
  Nyckelord :psykoterapi; negativa effekter; egenterapins funktion.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka blivande psykoterapeuters uppfattning av negativa effekter av den egenterapi som de genomgått inom ramen för utbildningen till legitimerade psykoterapeuter. Vilka negativa effekter av egenterapi rapporterar psykoterapeutstudenter och skiljer sig dessa från vad patienter som genomgått psykoterapi rapporterar? En frågeställning var också hur blivande psykoterapeuter ser på egenterapins funktion (terapeutisk funktion, modellfunktion, empatisk funktion eller övertygelsefunktion),En enkätundersökning genomfördes bland studenter på två olika psykoterapeutprogram under den avslutande terminen. LÄS MER

 2. 2. The benefits of humor in the classroom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Prlja Indira; [2015]
  Nyckelord :Humoranvändning; undervisningsinnehåll; relationer; klassrumsklimat; inlärning;

  Sammanfattning : Humor är en högt uppskattad form av kommunikation mellan människor, oavsett kön, kultur eller ålder. Det är en mänsklig egenskap som kännetecknas av personens förmåga att skratta åt egen räkning, förmåga att förstå och berätta skämt, vitsar och roliga historier. LÄS MER

 3. 3. Gruppbehandling av talängslan vid en studenthälsa- en kvantitativ förstudie i reguljär verksamhet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Åsa Bergman Stål; Jenny Katalinic; [2015]
  Nyckelord :grouptreatment; speech anxiety; CBT; social anxiety; talängslan; KBT; gruppbehandling; social ångest; Social Sciences;

  Sammanfattning : Våga tala-kursen har under flera år funnits tillgänglig för studenter vid en högskola som behandling för talängslan. Behandlingen har bedrivits i grupp, med inriktning mot KBT. Den här studien syftade till att med kvantitativa metoder i form av självskattningsformulär undersöka effekten av denna behandling. LÄS MER

 4. 4. Religiös etik i miljöarbetet : En komparativ studie av Larry L. Rasmussens naturteologi och Dalai Lamas etik ur ett miljöetiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Jill Wipa; [2013]
  Nyckelord :Naturteologi; etik; buddhism; miljöetik; samhälle; ekofilosofi; lidande;

  Sammanfattning : Religiös etik i miljöarbetetUppsatsen bygger på en primär fråga och det är huruvida religion kan bidra med en etisk aspekt i miljöarbetet, jag har även försökt att besvara en sekundär frågeställning som avser hur miljön med hjälp av en religion ur miljöetiskt perspektiv kan förbättras för människor, djur och natur.          För att besvara frågeställningen har jag använt mig av en komparativ studie där jag har jämfört Larry L Rasmussens Earth community, earth ethics och Dalai Lamas Etik för ett nytt millenium. LÄS MER

 5. 5. Verksamma faktorer i psykodynamisk psykoterapi vid behandling av patienter med anorexia nervosa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Lena Åström; [2013]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; Psychodynamic psychotherapy; Alliance; Anorexia nervosa; Psykodynamisk psykoterapi; Allians;

  Sammanfattning : Anorexia nervosa är en allvarlig psykologisk sjukdom med hög dödlighet. Studien vill belysa den psykodynamiska terapin som behandlingsmetod vid anorexia nervosa. LÄS MER