Sökning: "psykologisk skräck"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden psykologisk skräck.

 1. 1. ”Alla dessa häxor” – En jämförande analys av Ira Levins Rosemarys Baby och Roman Polanskis filmatisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Robin Uutela; [2019]
  Nyckelord :Ira Levin; Roman Polanski; Rosemarys Baby; psykologisk skräck; adaption;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar och jämför hur den psykologiska skräcken och hur de suggestiva effekterna framställs i Ira Levins roman Rosemarys baby och Roman Polanskis filmatisering. Syftet med analysen är att söka svar på just denna fråga. LÄS MER

 2. 2. A story takes shape - a study of how geometric shape on book covers indicate popular literary genre

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Sara Petersson; Daniel Söderberg; [2014]
  Nyckelord :geometrisk form; populärlitteratur; bokomslag; formgivning; associationism; symbolik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka om det finns samband mellan geometriska former och populärlitterära genrer och hur dessa i sådana fall motiveras. De geometriska former som inkluderas i studien är cirkel, kvadrat, romb och två typer av trianglar (där den ena har spetsen uppåt och den andra nedåt) och de populärlitterära genrer som undersöks är romantik, deckare, science fiction, fantasy och skräck. LÄS MER

 3. 3. Skräckens många ansikten : Människans rädslor & skräckfilmen som filmgenre

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Fanny Hagberg; Simon Björnfot; [2013]
  Nyckelord :Skräckfilm; psykologisk skräck; rädslor; historia; monster; spänning; skräckgenren Horror movies; psychological horror; fears; history; monsters; thrill; horror genre;

  Sammanfattning : Skräckgenren ses ofta som den mest extrema filmgenren. Det är genren som sticker många i ögonen, då man där hittar allt det en annan genre väljer bort, eller snarare undviker. Man tänjer på gränserna. LÄS MER