Sökning: "psykologiska fenomen"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden psykologiska fenomen.

 1. 1. Rastaktivist? Ja visst! : En kvalitativ studie om hur fritidslärare/pedagoger arbetar för att främja barn och ungdomars fysiska aktivitet genom rastaktiviteter.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sofia Broberg; [2020]
  Nyckelord :Rastaktivitet; Fritidslärare; Fysisk aktivitet; Hälsofrämjande; KASAM;

  Sammanfattning : Avsikten med denna studie är att skapa kunskap om hur fritidslärare/pedagoger arbetar för att förbättra elevernas fysiska aktivitet. De frågeställningar som använts i studien är: Hur arbetar fritidsläraren/pedagogen för att främja elevernas fysiska hälsa? samt hur arbetar fritidslärarna/pedagogerna för att främja den fysiska aktiviteten hos eleverna? Studien baseras på kvalitativa semistrukturerade intervjuer både i par och individuellt med sju legitimerade fritidslärare/pedagoger vid fyra olika grundskolor. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelse av att leva med fantomsmärta: En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Joakim Hedman; Frida Ölund; [2020]
  Nyckelord :fantomsmärta; fantomfenomen; fantomsensationer; upplevelse; litteraturstudie; innehållsanalys; kvalitativ; omvårdnad;

  Sammanfattning : Fantomsmärta beskrivs som en smärtfull sensation i en kroppsdel som inte längre finns kvar. Fantomsmärta är ett vanligt fenomen som kan uppkomma efter amputation av en kroppsdel eller vid en ryggmärgsskada. För många finns smärtan kvar i flera år och några lever med den livet ut. LÄS MER

 3. 3. Internationell diversifiering : "Home bias" från ett svenskt perspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jacob Essborg; [2020]
  Nyckelord :Diversifiering; home bias; internationella investeringar;

  Sammanfattning : Forskning inom beteendeekonomi visar att det finns flera psykologiska faktorer som leder till att investerare inte agerar rationellt vid viktiga beslut kring deras investeringar. Syftet med denna uppsats är att undersöka ”Home bias” (HB) som innebär att investerare tenderar till att investera majoriteten av sitt kapital i den lokala aktiemarknaden samt de möjligheter som finns med internationella investeringar i aktiemarknaden från 2000 fram till 2020. LÄS MER

 4. 4. Borta bra men hemma bäst : Home bias i svenskregistrerade fonder vid olika marknadsförhållanden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :emma johansson; Ellinor Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Home bias; bearmarket; bullmarket; market conditions; volatility; transaction costs; Home bias; bear-marknad; bull-marknad; marknadsförhållande; volatilitet; transaktionskostnader;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människor tenderar att i större grad investera i bekanta företag i närområden, detta psykologiska fenomen kallas för home bias. Det kan bli problematiskt då det kan medföra att investerare inte optimerar sina portföljer utifrån risk, avkastning och korrelation mellan tillgångarna i portföljen. LÄS MER

 5. 5. Den dolda smärtan : - yngre mäns upplevelse av underlivssmärta

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :William Jarting; Ludvig Sandberg; [2020]
  Nyckelord :chronic pelvic pain; chronic prostatitis; young men; health psychology; manlig underlivssmärta; kronisk prostatit; yngre män; hälsopsykologi;

  Sammanfattning : Kronisk underlivssmärta hos män är ett vanligt fenomen. Trots detta är ämnet relativtoutforskat, framförallt gällande yngre män. Studiens syfte var att undersöka upplevelser av attleva med denna smärta, hos män i åldrarna 18-40 år. LÄS MER