Sökning: "psykologiska institutionen Göteborg"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden psykologiska institutionen Göteborg.

 1. 1. Utvärdering av behandlingen på Kris- och traumamottagningen i Göteborg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Victor Abrahamsson; [2019-10-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utvärdera behandlingen som ges vid Kris- och traumamottagningen (KTM) i Göteborg med data som samlats in mellan 2013-2016. Studiesamplet bestod av personer som invandrat till Sverige och fått permanent uppehållstillstånd. LÄS MER

 2. 2. Livet efter knarket - Om livskvalitet för drogfria, läkemedelsbehandlade personer med ADHD

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Marie von Garaguly; [2019-05-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet var att undersöka hur drogfria personer med attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) och substansbrukssyndrom med amfetamin som huvuddrog uppfattar sin livskvalitet under behandling med centralstimulerande läkemedel. Deltagarna i studien var sex män inskrivna vid en öppenvårdsmottagning inom verksamhetsområde Beroende på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. LÄS MER

 3. 3. Alliansens betydelse för effektivitet hos terapeuter och behandlingsresultat i terapier

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Mårten Kihlberg; [2019-04-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker alliansens betydelse för behandlingsresultat och eventuella andra faktorer som påverkar behandlingsresultat. Klienters (N=1436) skattningar av mående (CORE-OM) och allians (WAI), samt blivande psykologer och psykoterapeuters skattningar av bland annat samarbete med klienterna, inhämtades från psykoterapimottagningen på den psykologiska institutionen i Göteborg. LÄS MER

 4. 4. Psykodynamisk långtidsterapi vid en utbildningsklinik – vilka förbättras inte av behandling?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Emil Asbjörnsen; [2017-11-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med studien var att undersöka behandlingsutfall förpsykodynamisk långtidsterapi vid en utbildningsklinik. Ett annat syfte var attundersöka om något utmärkte de patienter som inte förbättrades i sin psykiskahälsa i skattningsformulär (psykisk hälsa, interpersonell funktion, hälsorelateradepersonlighetsdrag samt terapeutisk allians) som kliniken samlat in ikvalitetssäkringssyfte. LÄS MER

 5. 5. Muntlig förhandling i förvaltningsprocessen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Milad Samadi; [2017-03-31]
  Nyckelord :Processrätt;

  Sammanfattning : Denna examensuppsats i juridik handlar om effekterna av muntlig förhandling inom förvaltningsprocessen. Där alla domar under år 2015 från förvaltningsrätten i Göteborg inom måltyperna Socialförsäkringsbalken, Socialtjänstlagen och Skattemål undersöks med en empirisk metod beträffande handläggningsform, förekomst av juridiskt skolade ombud och utfall. LÄS MER