Sökning: "psykologiska vetenskapliga artiklar"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden psykologiska vetenskapliga artiklar.

 1. 1. (Klimat)förändringar i valrörelsen : En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av svenska mediers klimatbevakning inför valet 2010 och 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Anna Ljungström; [2019]
  Nyckelord :klimat; media; politik; framing; nyhetsvärdering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att jämföra hur klimatbevakningen i svenska medier förändrats över tid. I en kvantitativ innehållsanalys analyseras 303 artiklar från Sveriges två största betalda dagstidningar, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Artiklarna publicerades mellan 9 augusti – 9 september 2018 och 19 augusti – 19 september 2010. LÄS MER

 2. 2. Sjukvårdsupplevelser av Anorexia Nervosa ur ett patientperspektiv : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Olivia Carlsten-Gabrielsson; Johanna Wigfeldt; [2019]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; patient; sjuksköterska; sjukvård; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa är en svår psykisk sjukdom som kan förklaras som ett självdestruktivt sätt att hantera livet på. Utveckling av anorexia sker genom tre steg vilka benämns; bakomliggande faktorer, utlösande faktorer och vidmakthållande faktorer. Sjukdomen kan orsakas av både psykologiska, biologiska eller sociala omständigheter. LÄS MER

 3. 3. Närståendes upplevda behov av stöd i palliativ vård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Josefin Moell; Michaela Rooslien; [2019]
  Nyckelord :Palliativ vård; Närstående; Socialt stöd; KASAM; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård vilar på fyra hörnstenar, varav en är närståendestöd. Det kan vara en omvälvande och påfrestande process att som närstående vara en del av palliativ vård då situationen ofta kantas av oro, ångest, rädsla och isolering. LÄS MER

 4. 4. Anhörigas upplevelser och erfarenheter av sjuksköterskans bemötande i omvårdnad av patienter med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sandra Donyo; Dafina Berisha; [2019]
  Nyckelord :Anhöriga; Bemötande; Demens; Erfarenheter; Omvårdnad; Sjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är en vanlig sjukdom i Sverige som ökar i takt med att människor lever längre. Demenssjukdomen kallas även för “de anhörigas sjukdom” eftersom den endast inte drabbar personen som får diagnosen, utan också de som befinner sig i den demenssjukes emotionella närhet. LÄS MER

 5. 5. Att vara tonåring och förlora en förälder i en obotlig sjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Nina Lindholm; Shabnam Noor Galay; [2018]
  Nyckelord :Palliative care; Lifeexperiences; Adolescents; Palliativa vård; Livserfarenheter; Ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den Palliativa vården utgår från fyra hörnstenar: symtomlindring, kommunikation, teamarbete och närstående. Sjuksköterskan ska ta hänsyn till patient och närståendes sociala, fysiska, existentiella och psykologiska behov. LÄS MER