Sökning: "psykologiska vetenskapliga artiklar"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden psykologiska vetenskapliga artiklar.

 1. 1. Traumatisk ryggmärgsskada - ICF och fysioterapeutiska interventioner - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Kajsa Wiberg; Elin Ranefjärd; [2017]
  Nyckelord :Traumatisk ryggmärgsskada; ICF; fysioterapi; rehabilitering; personcentrering; målsättning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Traumatisk ryggmärgsskada - ICF och fysioterapeutiska interventioner: en litteraturstudie Sammanfattning Bakgrund: En traumatisk ryggmärgsskada är komplex och påverkar en person både fysiskt och psykiskt. Ryggmärgsskaderehabiliteringen består av medicinska, psykologiska och sociala insatser och behovet av rehabilitering kan vara omfattande. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans arbetsmiljö på akutmottagning : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Kristina Klintberg Holmqvist; Max Lidin; [2017]
  Nyckelord :Nurse; Emergency nursing; Emergency care; Work environment; Sjuksköterska; Akut omvårdnad; Akutsjukvård; Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningar behöver vara utformade för att kunna erbjuda en varierad patientgrupp akut vård. Arbetet på en akutmottagning karakteriseras av teamwork där sjuksköterskan förväntas kunna handla snabbt och kombinera omvårdnadsarbetet med medicinska och administrativa arbetsuppgifter. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelse av stöd i samband med missfall : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Isabell Bjurén; Frida Olofsson; [2017]
  Nyckelord :Missfall; Stöd; Sjuksköterskans professionella ansvar; Upplevelser; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund Minst var fjärde graviditet avslutas med missfall före vecka 20 vilket innebär att det är den vanligaste komplikationen vid graviditet. Missfall leder till psykologiska och fysiska konsekvenser. Hälso- och sjukvården ska främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. LÄS MER

 4. 4. Duktig flicka! : Prestationsrelaterade faktorer som kan leda till psykisk ohälsa hos unga arbetande kvinnor

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Asma El-Mellouki; Emilia Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :Good-girl; norms; gender; performance; self-esteem; demands; mental illness; women; Duktig flicka; normer; genus; prestation; självkänsla; krav; psykisk ohälsa; kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många kvinnor upplever höga förväntningar på sig själva och sin prestation, vilket kan leda till ett så kallat “duktig flicka” syndrom som orsakas av individuella, psykologiska och samhälleliga faktorer. Syfte: Syftet med arbetet är att belysa faktorer som kan orsaka psykisk ohälsa bland unga kvinnor vid prestation. LÄS MER

 5. 5. Ungdomars upplevelser av att ha eller ha haft en förälder med cancer : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :JIM KRUSE; EMELIE NILSSON; [2016]
  Nyckelord :cancer; förälder; kvalitativ; litteraturstudie; ungdomar; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom de kommande 20 åren förväntas antalet cancerincidenser öka drastiskt. Barn till föräldrar som diagnostiserats med cancer kan eventuellt befinna sig i en utsatt och sårbar situation och blir ofta förbisedda. LÄS MER