Sökning: "psykologiska vetenskapliga artiklar"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden psykologiska vetenskapliga artiklar.

 1. 1. Att vara tonåring och förlora en förälder i en obotlig sjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Nina Lindholm; Shabnam Noor Galay; [2018]
  Nyckelord :Palliative care; Lifeexperiences; Adolescents; Palliativa vård; Livserfarenheter; Ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den Palliativa vården utgår från fyra hörnstenar: symtomlindring, kommunikation, teamarbete och närstående. Sjuksköterskan ska ta hänsyn till patient och närståendes sociala, fysiska, existentiella och psykologiska behov. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt samt åtgärder som kan främja livskvaliteten hos denna patientgrupp : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Jenssen; Katri Malkki; [2018]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; Livskvalitet; Primärvård; Omvårdnad primärvård;

  Sammanfattning : Läkemedelsbehandlad hjärtsvikt är i Sverige ett vanligt förekommande sjukdomstillstånd och prevalensen ökar med stigande ålder. På grund av en ökande medelålder i Sveriges befolkning blir diagnosen hjärtsvikt allt vanligare. LÄS MER

 3. 3. Bakom stängda dörrar : våldets påverkan på graviditeten och våldutsatta gravida kvinnors behov av stöd från barnmorskan- en litteraturöversikt.

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Viyan-Claudia Megmar; [2018]
  Nyckelord :Våld; Graviditet; Kvinnor; Stöd; Barnmorskor;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett globalt folkhälsoproblem och uttrycks på ett flertal olika sätt. Våld kan förekomma i parrelationer, mellan partner, föräldrar och barn, mellan släktingar och andra närstående och i både hetero- som homosexuella förhållanden. LÄS MER

 4. 4. Aspekter av personcentrerad vård vid beteendemässiga och psykologiska symtom vid demenssjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Victor Sjöstrand; Emelie Lindblad; [2018]
  Nyckelord :BPSD; Personcentrerad vård; miljö; utbildning; aktiviteter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är en diagnos och ett samlingsnamn för en rad kognitiva symtom som orsakas av hjärnskador. BPSD är en förkortning av beteendemässiga och psykologiska symtom vid demenssjukdom. Cirka 90% av dom med demenssjukdom drabbas någon gång av BPSD, vilket kan medföra ett onödigt lidande hos personer med demenssjukdom. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av livsstilsförändringar med fokus på fysisk aktivitet vid typ 2 diabetes : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sophie Michelson; [2018]
  Nyckelord :Type 2 diabetes; Lifestyle changes; Physical activity; Patient experiences; Typ 2 diabetes; Livsstilsförändringar; Fysisk aktivitet; Patientupplevelser;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING År 2015 fanns 415 miljoner människor med diabetes i världen varav typ 2 diabetes står för 90-95 procent. Om inte utvecklingen bromsas beräknas antalet öka till 642 miljoner människor fram till år 2040. LÄS MER