Sökning: "psykologprogrammet"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet psykologprogrammet.

 1. 1. Att ta del av berättelser om andras liv

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Parinazz Iranmanesh; [2020-03-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att i en kvalitativ intervjustudie bland studenter på psykologprogrammet och psykoterapeutprogrammet som har ett intresse av att ta del av berättelser om andras liv undersöka hur mottagaren förstår sitt intresse och vad för funktioner berättelser om andras liv har på mottagaren. Åtta deltagare rekryterades. LÄS MER

 2. 2. Vad kroppsbaserad behandling vid PTSD kan innebära, och möjliga lärdomar för psykologer

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Amanda Bastås; [2019-07-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Upptäckter i neurovetenskaplig forskning ger vetenskaplig underbyggnad till kroppsinriktade interventioner för PTSD. Eftersom psykologprogrammet i stort saknar utbildning om hur kroppen kan användas i behandling av PTSD syftar denna intervjustudie att undersöka hur fysioterapeuter inom fältet psykiatrisk fysioterapi arbetar och tänker kring sin behandling av PTSD, med särskilt fokus på vad psykologer kan lära sig av detta. LÄS MER

 3. 3. Psykologstudenters Upplevelser av Utbildningsterapi : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Josefine Ekberg; Lisa Skagersten; [2017]
  Nyckelord :personal therapy; psychology student; psychologist programme; utbildningsterapi; psykologstudent; psykologprogrammet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka psykologstudenters upplevelse av utbildningsterapi. På grund av att utbildningsterapin, som är ett obligatoriskt moment på flera psykologprogram i Sverige, för närvarande är omdiskuterad, var det av intresse att undersöka hur den upplevs av studenterna. LÄS MER

 4. 4. "Upplevelser av egenterapin" – en kvalitativ studie om psykologstudenters egenterapi

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Klas Hedman; [2017]
  Nyckelord :personal therapy; psychology student; psychology program; phenomenographic analysis; egenterapi; psykologstudent; psykologprogrammet; fenomenografisk analys;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. INTERPERSONELLA PROBLEM: KLIENTERS FÖRÄNDRING I TERAPI OCH SAMBANDET MED TERAPEUTERS PROBLEMATIK

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Arvid Eriksson Östman; Frida Vejde; [2016]
  Nyckelord :Interpersonella problem; terapi; studentterapeuter;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to investigate how clients change in their interpersonal problems during psychotherapy and if there is a correlation between this change and the therapist interpersonal problems. The aim was also to investigate if there were any difference in change of interpersonal problems between clients that were part of a complementarity and non-complementarity client- and therapist dyad. LÄS MER