Sökning: "psykopati"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet psykopati.

 1. 1. Vilka Attityder har personer med Mörka Personlighetsdrag gentemot Etiska Företagspolicies?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ninni Sondén Karestrand; Jonna Persson; [2020]
  Nyckelord :mörka triaden; mörka personlighetsdrag; företagspolicies; etik; organisationer dark triad; dark personality traits; company policies; ethics; organizations; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study investigated the relationship between the three personality traits of the Dark Triad (Machiavellianism, Narcissism and Psychopathy) and attitudes towards ethical company policies. 114 participants took part in an online survey, measuring the Dark Triad and seven policy-questions. LÄS MER

 2. 2. Confronting the Unknown: Pain Catastrophizing, Emotion Regulation, Psychopathy, and Associations With Uncertainty

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Gabriel Björk; Sebastian Sand; [2018]
  Nyckelord :intolerance of uncertainty; beads task; cold pressor test; emotion regulation; pain catastrophizing; psychopathic traits; Intolerans mot osäkerhet; Beads Task; kallvattentest; känsloreglering; smärtkatastrofiering; psykopatiska personlighetsdrag;

  Sammanfattning : Intolerance of uncertainty concerns how one views and reacts touncertainty, where one who’s highly intolerant would find it verydiscomforting when confronted with uncertain situations. The purposeof this study was to examine the associations between intolerance ofuncertainty, pain catastrophizing, emotion regulation andpsychopathic traits. LÄS MER

 3. 3. CALLOUS UNEMOTIONAL HOS BARN OCH UNGDOMAR - EN SYSTEMATISK LITTERATURSTUDIE OM FÖRÄLDRASKAPETS PÅVERKAN PÅ DRAGEN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Fatme Baalbaki; [2018]
  Nyckelord :anknytning; antisocialt beteende; barn; callous unemotional; föräldraskap; ungdomar;

  Sammanfattning : Baalbaki, F. Callous unemotional hos barn och ungdomar. En systematisk litteraturstudie om föräldraskapets påverkan på dragen. Examensarbete i kriminologi 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Objektrelationer hos livsstilskriminella män : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Sophia Lindblom; [2018]
  Nyckelord :Lifestyle criminality; Antisocial personality disorder; Psychopathy; Object relations; Treatment; Livsstilskriminalitet; Antisocial personlighetsstörning; Psykopati; Objektrelationer; Behandling;

  Sammanfattning : Inledning: I föreliggande litteraturstudie analyseras tre kvantitativa studier somundersökt sambanden mellan objektrelationer och antisocial personlighetsstörningoch psykopati hos kriminella män. Målgruppen överensstämmer väl med personermed kriminell livsstil. LÄS MER

 5. 5. Ledarskapsstilar, personlighet och mobbning på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Helen Svensson; [2018]
  Nyckelord :Bullying at work; Psychopathy; Narcissism; Machiavellianism; Dark Traits; Laissez faire; Democratic; Authoritarian.; Mobbning på arbetet; Psykopati; Narcissism; Machiavellianism; Mörka personlighetsdrag; Låt gå; Demokratisk; Auktoritär.;

  Sammanfattning : Mobbning på arbetsplatser är ett stort samhällsproblem. År 2013 rapporterades 8 % av de arbetsrelaterade sjukdomar som anmälts till försäkringskassan vara orsakade av kränkningar, mobbning och trakasserier. Ohälsa, tvångstankar, ångest, depression, och posttraumatisk stress är vanligt förekommande hos de som utsatts för mobbning. LÄS MER