Sökning: "psykoser"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet psykoser.

 1. 1. Fångad i en dröm: att vara i ett psykotiskt tillstånd : - en narrativ analys av patografier

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Gabriella Levi; Minna Jonason; [2019]
  Nyckelord :kvalitativ design; omvårdnad; patografier; personcentrerad vård; psykos;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk problematik i form av psykoser kan drabba alla människor när som helst under livets gång. Unga som gamla drabbas av psykoser i olika sammanhang. Symtom som vanföreställningar, hallucinationer och magiskt tänkande kan göra det svårt för vårdpersonal att behandla och vårda personen. LÄS MER

 2. 2. Febersjukdomarnas förhållande till psykoser - En imitativ översättning av medicinska och psykiatriska termer i en rysk medicinsk tidskrift från 1876

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Per Nettelbladt; [2017]
  Nyckelord :fackspråk; Översättning; Jämförande språkvetenskap; imitativ global strategi; latinsk och rysk medicinsk och psykiatrisk terminologi 1876; svensk medicinsk och psykiatrisk terminologi 2016; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats grundar sig på en översättning av en medicinsk, psykiatrisk artikel Ob otnosjenie lichoradotjnych bolneznyj k psichozam ('Om febersjukdomarnas förhållande till psykoser'), författad av läkaren och psykiatern Alexander Samojlovitj Rozenbljum i Odessa och publicerad 1876 i den medicinska tidskriften Trudy vratjej Odesskoj gorodskoj bolnitsy ('Skriftserie utgiven av läkarna vid stadssjukhuset i Odessa'). I uppsatsen analyseras källtexten enligt Hellspong & Ledins analysmodell från 1997. LÄS MER

 3. 3. Ansvar vid allvarlig psykisk störning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Veronika Persson; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; allvarlig psykisk störning; tillräknelighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Psykiskt störda lagöverträdare har länge särbehandlats i svensk rätt. Fram till brottsbalkens ikraftträdande år 1965 har psykiskt störda som saknat förståndets bruk befunnit sig i en sorts undantagssituation i förhållande till andra lagöverträdare, då de inte ådömts straffrättsligt ansvar på grund av otillräknelighet. LÄS MER

 4. 4. Hur patienter med psykisk sjukdom upplever att bli vårdad i den somatiska vården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Eliasson; Louise Höglund; [2016]
  Nyckelord :Mental illness; Patient’s experiences; Somatic care; Psykiska sjukdomar; Patienters upplevelser; Somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I den somatiska vården finns det patienter med psykiska sjukdomar. De vanligaste psykiska sjukdomarna är schizofreni, psykoser, depression, ångestsyndrom och bipolära sjukdomar. Behovet av somatisk vård är större för patienter med psykiska sjukdomar än de utan, på grund av ökad risk för somatiska sjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Biverkningsproblematik vid olanzapinbehandling och möjliga åtgärder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emma Marcusdotter; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Psykos är ett allvarligt tillstånd där patienten upplever hallucinationer och rubbad verklighetsuppfattning. Ungefär 1-2% av befolkningen är drabbade. En psykos kan komma vid enstaka tillfällen, men ungefär hälften av alla psykotiska episoder utvecklas senare till sjukdomsdiagnosen schizofreni. LÄS MER