Sökning: "psykosocial arbetsmiljö offentlig förvaltning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden psykosocial arbetsmiljö offentlig förvaltning.

 1. 1. Covid-19 pandemins påverkan på den psykosociala arbetsmiljön : Ledares upplevelse av arbetet med den psykosociala arbetsmiljön under påtvingat distansarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Johanna Hillman; Elin Eidin; [2021]
  Nyckelord :leadership; telework; psychosocial work environment; social contact; forced teleworking; communication; pandemic; Covid-19; ledarskap; distansarbete; psykosocial arbetsmiljö; social kontakt; påtvingat distansarbete; kommunikation; pandemi; Covid-19;

  Sammanfattning : Många organisationer har infört distansarbete för att minska smittspridningen under Covid-19 pandemin. I samband med påtvingat distansarbete har organisationer snabbt fått öka deras kunskap gällande ledarskap, effektiva och hälsosamma virtuella teamsamt digitala hjälpmedel. LÄS MER

 2. 2. Hållbart ledarskap och medarbetarskap - En kvalitativ studie om åtta mellanchefers stödjande arbete att hålla en god psykosocial arbetsmiljö

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :George Mattar; [2020-06-15]
  Nyckelord :Ledarskap; Medarbetarskap; Offentlig förvaltning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur cheferna arbetar för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö inom offentlig förvaltning. Teori: Studiens resultat analyseras med hjälp av medarbetarskapshjulet, ledningens roll för medarbetarskapet och känslan av sammanhang KASAM. LÄS MER

 3. 3. Gräsrotsbyråkraters arbetsmiljö : En studie om psykosocial arbetsmiljö bland högstadielärare och socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Fredrika Augustsson; My Vestman; [2015]
  Nyckelord :Child; protection; social worker; secondary school teacher; psychosocial work environment; Socialsekreterare; myndighetsutövning; barn; unga; högstadielärare; psykosocial; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund. Pressade förhållanden på arbetet tycks vara kännetecknande för högstadielärare och socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga, två professioner som båda arbetar med barn och inom offentlig förvaltning. LÄS MER