Sökning: "psykosocial deprivation"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden psykosocial deprivation.

 1. 1. SpecialBVC : En hjälp för barn och föräldrar vid uppfödningsproblem?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ulrika Lindahl; [2016]
  Nyckelord :child health services; feeding and eating disorders of childhood; social environment; socioeconomic factors; Barnhälsovård; uppfödningsproblem; psykosocial deprivation; uppväxtmiljö.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Upp till 25 % av alla barn har någon gång under uppväxten någon typ av uppfödningsproblem.  Begreppet uppfödningsproblem brukar innefatta någon form av svårighet med att suga, tugga och svälja och delas ofta in i olika kategorier beroende på symtombild eller tänkt orsak. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av studier kring psykosociala konsekvenser av plötslig idiopatisk hörselnedsättning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Hälsovetenskapliga institutionen; Örebro universitet/Hälsovetenskapliga institutionen

  Författare :Nina Lundqvist; Carolina Hansson; [2006]
  Nyckelord :Plötslig dövhet; Hörselnedsättning; unilateral; Hörselnedsättning; sensorisk; Psykosocial deprivation; Stress; psykologisk; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Uppsatsen kartlägger forskning kring psykosociala konsekvenser av plötslig idiopatisk hörselnedsättning och en studie beskrivs närmare. Definitionen av plötslig idiopatisk hörselnedsättning är vanligen en sensorineural hörselnedsättning som uppkommit inom 3 dagar på 3 frekvenser i följd och är mer än 30 dB HL. LÄS MER