Sökning: "psykosocial hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 303 uppsatser innehållade orden psykosocial hälsa.

 1. 1. HUR ARBETSTERAPEUTISKA METODER FRÄMJAR AKTIVITETSBALANS FÖR UNGA VUXNA PERSONER MED ÄTSTÖRNINGSPROBLEMATIK - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Louise Kragh; Malin Sason; [2020-06-11]
  Nyckelord :Arbetsterapi; roller; vanor; vardag; välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under de senaste 20 åren har antal ätstörningsdiagnoser ökat med mer än åtta gånger, vilket visar på en trend som är ihållande och fortsätter att öka. Inom arbetsterapin används aktivitet som medel och verktyg för att uppnå hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. Att leva med hjärntumör : Personers upplevelser av dagligt liv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linn Jansson; [2020]
  Nyckelord :brain tumor; daily life; experience; patient; dagligt liv; hjärntumör; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : Personer med hjärntumör lever med fysiska, kognitiva och neurologiska symtom beroende på tumörens lokalisation, de lever med osäkra prognoser och oro för framtiden och deras anhöriga. Genom att anta ett holistiskt perspektiv kan sjuksköterskan värna om personens behov och erbjuda stödjande resurser. LÄS MER

 3. 3. Psykosocial arbetsmiljö och förändringsmöjligheter inom demensvården : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Stephanie Anegrund; [2020]
  Nyckelord :Krav-kontroll- och stödmodellen; kvalitativ metod; psykosocial arbetsmiljö; äldrevård;

  Sammanfattning : Psykosocial arbetsmiljö som begrepp innebär många olika saker för olika individer och verksamheter. Det finns en överrepresentation av sjukfrånvaro hos individer som arbetar inom vård- och omsorg trots att arbetsplatser ska arbeta i förebyggande syfte för att upptäcka risker och skador som kan leda till sjukskrivningar. LÄS MER

 4. 4. Upplevd psykosocial arbetsmiljö hos konsultchefer och mellanchefer : Dimensioner i psykosocial arbetsmiljö som har störst samband med hälsa och välbefinnande hos mellanchefer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Sebastian Ragnarsson; [2020]
  Nyckelord :Consultant Manager; Middle Manager; Psychosocial Work Environment; Copenhagen Psychosocial Questionnaire 2; Konsultchefer; Mellanchefer; Psykosocial arbetsmiljö; Copenhagen Psychosocial Questionnaire 2;

  Sammanfattning : The consultant manager has been described as a complex profession with requirements from three directions (consultants, own managers and clients). The purpose of this study was to investigate whether consulting managers perceive their psychosocial work environment differently from a typical middle management role (which only has requirements from staff and their own managers). LÄS MER

 5. 5. Avdelningschefers perspektiv på medarbetares psykosociala hälsa i öppna kontorslandskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Emma Lööf; [2020]
  Nyckelord :Psykosocial hälsa; öppna kontorslandskap; chefers påverkan; arbetsrelaterad hälsa;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate the department manager’s experiences of how open-plan offices affect employees' psychosocial health and how they can affect the psychosocial health of employees' in open-plan offices. The method had a qualitative approach and consisted of semi-structured interviews. LÄS MER