Sökning: "psykosociala butiksmiljö"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden psykosociala butiksmiljö.

 1. 1. Personalen som påverkansfaktor : Vilken påverkan har personalen i en butik på kunden?

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Angelica Hammarsten; Nina Bellstam Olofsson; [2012]
  Nyckelord :Personal butiksmiljö butiksatmosfär påverkan psykosociala miljön kund bemötande kundbemötande kroppsspråk;

  Sammanfattning : The store manager can make great benefits of having an eye on how the staff works towards the customer, because the personnel is an important tool when competing with other stores. This paper is focusing on the part that relates to the staff in the store, which is one of the key tools in the competition for customers after the customer made it to the store. LÄS MER

 2. 2. Liten butik i en mindre stad : Butiksmiljöns betydelse för enskilda klädesbutiker

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Matilda Eriksson; Emelie Rolfsson; Sofia Enocson; [2011]
  Nyckelord :butiksmiljö; konkurrenskraft; marknadsföring; enskild butik; klädesbutik;

  Sammanfattning : Det är välkänt att stora kedjor etablerar sig allt mer på marknaden. Det blir då viktigare för de små enskilda butikerna att sticka ut. I denna studie har tre enskilda klädbutiker studerats och hur de med hjälp av butiksmiljön arbetar för att konkurrera. LÄS MER

 3. 3. Används butiksmiljön i syfte att differentiera sig? : En studie av fyra herrklädesbutiker

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Philip Cleve Nilsson; Dennis Krantz; Henrik Hedin; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är det flera faktorer som utgör en butiks överlevnad på den i många fall hårt konkurrensutsatta marknaden. En av dessa faktorer är butikens miljö, vilken kan delas in i tre stycken olika byggstenar. Dessa är den interiöra, externa och psykosociala butiksmiljön. LÄS MER

 4. 4. Exteriör, interiör och psykosocial miljö : utifrån den lilla leksakshandlarens perspektiv

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Hanna Josefsson; Thun; [2009]
  Nyckelord :exteriör miljö; interiör miljö; psykosocial miljö; leksaksbutik; skyltfönster; butikslayout; belysning; färgsättning; exponering; ljus; doft; personligt bemötande;

  Sammanfattning : Det har blivit viktigare att kunna hävda sig på marknaden gentemot de nu många stormarknader och kedjor som expanderar och blir fler. Vi tänker beröra de ämnen som handlar om butikers miljöer. Förutom sortiment och pris kan butiker konkurrera på marknaden om de har och använder sig av en fungerande butiksmiljö. LÄS MER