Sökning: "psykosomatiska symtom"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden psykosomatiska symtom.

 1. 1. OMHÄNDERTAGANDET AV PATIENTER PÅ AKUTMOTTAGNINGAR : Sjuksköterskors erfarenheter av sekundär traumatisk stress

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Dyanne Leon; Hamdi Aden Souleiman; [2020]
  Nyckelord :Care relationship; literature review; nurses; organization; triage; patient safety; Litteraturöversikt; organisation; patientsäkerhet; sjuksköterskor; triage; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningar har genom åren fått en större volym av patienter, men vårdutrymmen har inte varit i fas med antal besökare. Patienter upplever att trånga utrymmen och väntetiderna orsakas av underbemanning, tidsbrist eller bristande patientsäkerhet. LÄS MER

 2. 2. Ungdomars upplevelser av sociala medier : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Liza Mitz Langton; Hanna Kåhre; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa och psykosomatiska symtom ökar bland ungdomar i samhället samtidigt som fysisk aktivitet ses minska. Ungdomar använder sociala medier i stor utsträckning. Det saknas kunskap om varför ohälsan ökar samt hur användningen av sociala medier påverkar ungdomar psykiskt och fysiskt. LÄS MER

 3. 3. HÄLSOFRÄMJANDE FAKTORER PÅ ARBETSPLATSEN FÖR INDIVIDER I ÅTERHÄMTNING: EN KVALITATIV STUDIE OM FAKTORER SOM MÖJLIGGÖR FORTSATT ANSTÄLLNING FÖR INDIVIDER I ÅTERHÄMTNING FRÅN PSYKISK OHÄLSA

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Andrea Andersén; Emma Henriksson; [2019]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; Strategier; Arbetsplats; Återhämtning; Mental illness; Strategies; Workplace; Recovery;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Bakgrund Många individer som är i återhämtning från psykisk ohälsa har en anställning, men få studier fokuserar på hur individerna bibehåller sin anställning utan återfall i psykisk ohälsa. Syftet med studien är att undersöka hur individer i återhämtning från psykisk ohälsa hanterar en anställning. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans förebyggande och hälsofrämjande omvårdnadsarbete kring barn och ungdomars psykiska ohälsa och psykosomatiska symtom : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Nilla Pråhl Lundin; [2019]
  Nyckelord :Barn och ungdomar; Barnsjukvård; Förbyggande arbete; Hälsofrämjande interventioner; Omvårdnad; Psykiatrisk omvårdnad; Psykisk ohälsa; Psykosomatiska symtom.;

  Sammanfattning : Background: Psychosomatic disorders and mental illness are increasing among children and adolescents. Conceptual description of various health conditions in mental health and illness, psychosomatic and mental disorder are needed, along with an understanding of the impact of risk factors and protective factors for mental health disorders in children and adolescents. LÄS MER

 5. 5. Familjesituationens betydelse för ungdomars psykiska hälsa : En enkätundersökningbland unga i årskurs 9

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Malin Arwedson; Elisabeth Josefson; [2019]
  Nyckelord :Familj; omvårdnad; psykisk hälsa; delad vårdnad; föräldraseparation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många unga lever med separerade föräldrar, där allt fler bor växelvis hos båda sinaföräldrar. En del tidigare studier har visat att dessa ungdomars psykiska hälsa inte skiljer sig från ungasom bor tillsammans med bägge sina föräldrar. LÄS MER