Sökning: "psykossjukdom schizofreni"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden psykossjukdom schizofreni.

 1. 1. Användning av digitala verktyg för patienter inom psykosvården En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Muneer Ayoub; Baharak Yahaghi; [2021-06-29]
  Nyckelord :Digitala verktyg; eHälsa; Psykossjukdom; Schizofreni; Återfall.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efterfrågan av psykiatrisk vård har i takt med en ökad psykisk sjukdom också ökat.Detta har i sin tur skapat behov av nya lösningar för att öka tillgängligheten för en säker och jämlikvård. En psykos kan vara allt från livslång till några timmar av flera olika orsaker. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelser av delaktighet inom psykiatrisk vård vid vård för psykossjukdom : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mirjana Radivojevic; Erika Zingmark; [2021]
  Nyckelord :Litteratur study; qualitative; participation; experience; psychotic disorders; mental healthcare; Litteraturstudie; kvalitativ; delaktighet; upplevelse; psykossjukdomar; psykiatrisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever mellan 30 000 och 40 000 personer med diagnosen schizofreni och varje år insjuknar mellan 1500 och 2000 personer i psykossjukdomar. Dessa personer har ofta svårigheter att klara av sin vardag och behöver därför erbjudas samordnade insatser från hälso- och sjukvården och socialtjänsten. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av hur behandling av antipsykosmedel påverkar det dagliga livet vid schizofrenisjukdom : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Markus Söderberg; Thuy Hang Huynh Thi; [2021]
  Nyckelord :Schizofreni; antipsykosmedel; biverkningar; patientupplevelser; patienterfarenheter; dagligt liv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Schizofreni är en svår kronisk psykossjukdom, vilket kan medföra stora svårigheter i det dagliga livet. Antipsykosmedel som stabiliserar sjukdomen, är livräddande och erbjuds alltid till patienter med schizofreni. Antipsykosmedel är ofta förknippat med en rad svåra biverkningar som påverkar patienternas livskvalitet. LÄS MER

 4. 4. En litteraturstudie om personer med psykossjukdomar och deras vårdupplevelse

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Priyanka Alzén; Sami Sidiq; [2021]
  Nyckelord :experience; healthcare professional; nurse; person-centered care; psychotic illness; schizophrenia; personcentrerad vård; psykossjukdom; schizofreni; sjuksköterska; upplevelse; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Background: In Sweden 1500-2000 people fall ill with psychosis every year and approximately 30,000-40,000 people live with schizophrenia, which is the most common psychotic illness. Symptoms of psychosis such as lack of perception of reality and thought disorders cause difficulties in communication for healthcare professionals. LÄS MER

 5. 5. Mening hos personer med schizofreni : en kvalitativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Grigorij Larsson; Viktorija Marinković; [2021]
  Nyckelord :Schizophrenia; Meaning; Recovery; Psychiatric nursing; Experience; Schizofreni; Mening; Återhämtning; Psykiatrisk omvårdad; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund:Schizofreni är en psykossjukdom som orsakar lidande, lägre livskvalité och ökad risk för suicid. Att uppleva mening i tillvaron främjar psykisk hälsa och livskvalité samt kan vara en skyddsfaktor mot suicidalt beteende. Mening är ett existentiellt behov och anses vara gynnsamt för individens återhämtning. LÄS MER